wz

Štítek: národní přírodní rezervace

0

Národní přírodní rezervace Radhošť

Národní přírodní rezervace Radhošť (vyhlášená 1989) se nachází na severním svahu vrchu Radhošť (1129 m n.m.), 3,5 km od Trojanovic (okres Nový Jičín). Předmětem ochrany území o rozloze 145 ha jsou porosty vrcholových partií...

0

Národní přírodní rezervace Karlštejn

Národní přírodní rezervace Karlštejn byla vyhlášena v roce 1955. Jméno chráněnému území dává hrad Karlštejn, který se v něm nachází. NPR se rozkládá nad levým břehem řeky Berounky, mezi Berounem, Vráží, Mořinou, Karlštejnem a Srbskem....

0

Národní přírodní rezervace Týřov

Národní přírodní rezervaci Týřov, vyhlášenou v roce 1984, najdeme severovýchodně od obce Skryje, v okolí zříceniny hradu Týřov. Rezervace se nachází na pravém svahu nad řekou Berounkou a na svazích Úpořského potoka, v nadmořské výšce od 248 do...

0

Národní přírodní rezervace Soos

Národní přírodní rezervace Soos vyhlášená v roce 1964 se nachází 6 km severovýchodně od Františkových Lázních v Chebské pánvi, zaujímá plochu 221 ha. Návštěvníkům je přístupná pouze její část v blízkosti osady Hájek. Předmětem ochrany je minerální...

0

Naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská se nachází u osady Kladská, asi 7 km severozápadně od Mariánských Lázní. Trasa je okružní, měří asi 2 km. Návštěvník se na 14 zastávkách seznámí s historií, flórou a faunou Slavkovského...

0

Černé jezero

Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě, plocha hladiny je 18,4 ha. Jezero je 40,6 m hluboké, největší hloubka  je přímo pod Jezerní stěnou. Leží ve výšce 1008 m n. m. – na úbočí...