Národní přírodní rezervace Chlumská stráň

Tis v NPR Chlumská stráň, 28.7.2017

Národní přírodní rezervaci Chlumská stráň najdete, vydáte-li se k západu od obce Chlum (okres Rokycany). Tvoří ji svahy svahu na pravém břehu jedné z nejmalebnějších českých řek – Berounky. Vyhlášena byla už v roce 1933, a to na ploše 114 hektarů. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 258 a 470 metry.

Předmětem ochrany jsou “přirozené lesní porosty tvořené hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy, jasanovo-olšovými luhy, bory a štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin a vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace silně ohroženého druhu rostliny tisu červeného, včetně jejich biotopů.” (AOPK 2011)

Území NPR je součástí přírodního parku Horní Berounka. V roce 2009 bylo vyhlášeno i Evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Vyhlídka Na Plazu v NPR Chlumská stráň, 28.7.2017

Pro lokalitu je typický především výskyt dnes již v přírodě vzácného a téměř kompletně jedovatého tisu červeného (Taxus baccata). Jehličnaté keř nebo stromy často velmi statného vzrůstu můžeme obdivovat přímo z červené turistické trasy. Celkem jich tu prý roste několik desítek. Další významnou dřevinou je jedle bělokorá (Abies alba). Na ní parazituje jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis).  Z bylin zde roste např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon) nebo bělozářka větvitá (Anthericum ramosum).

Chlumská stráň může turisty obohatit také zážitkem v podobě setkání s mlokem skvrnitým (Salamandra salamandra), ropuchou obecnou (Bufo bufo) či ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara). Pozorován tu byl i výr velký (Bubo bubo) nebo ledňáček říční (Alcedo atthis).

Výhled z Vyhlídky Na Plazu, NPR Chlumská stráň, 28.7.2017

K pokochání láká Vyhlídka Na Plazu. K vyhlídkovému místu dojdete z obce Chlum po červené TZ (cca 400 m). Pro návštěvníky vyhlídky je v obci připraveno i malé parkoviště (49.9364675N, 13.6588242E). Cesta vede okolo několika chalup a chat a je téměř celá z kopce. Míjíme porost akátu, v němž je umístěna informační tabule k NPR a to se již před námi otevírá pohled do údolí Berounky. Pádu těch, kterým by krása pohledu do kulturní krajiny českého venkova zamotala hlavu, zabrání zábradlí. Chodit za něj nedoporučujeme – jak z důvodu možnosti pádu, tak i kvůli podpoře eroze svahu. Odpočinout si můžete na lavičce, zapíšete se do návštěvní knihy a k dispozici je i mapa Rokycanska a Rakovnicka. Uvidíte krajinu přírodního parku Hřešihlavská, řeku Berounku a svahy okolo ní. Přímo pod vyhlídkou se na druhém břehu nachází bývalý hospodářský dvůr Ptyč. Dnes je tu pár domů a buduje se zvláštní sídlo bývalé manželky známého podnikatele.

Procházku rezervací nabízí i červená turistická trasa z Hřešihlav do Chlumu (4 km). Vzhledem k převýšení (200 m na méně než 1 kilometru) ale není cesta úplně nenáročná a pro kočárky je vysloveně nevhodná.

My doporučujeme delší procházku i přes další cíle v okolí – Chlum, Rybárnu, Hřešihlavy a Prašný Újezd. Mapa trasy (16 km, nastoupáme 525 m) zde.

 

Zdroje (kromě uvedených zde):

AOPK (2011). Plán péče o NPR Chlumská stráň na období: 2012-2019[online] [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/index.php?frame&ID=24148

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *