Zdroje

Seznam použité literatury, webových a jiných zdrojů – dle sekcí

„Svět je nádherná kniha, má však jen malou cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“

Pamela Goldoniová

Fauna:

–        Bouchar, M. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha 1995.

–        Diesener, G., Reichholf, J.: Obojživelníci a plazi. Ikar, Praha, 1997.

–        Hrabák, R.: Kapesní atlas motýlů. SZN + SPN, Praha, 1985.

–        Hudec, K. at al.: Příroda České republiky: průvodce faunou. Praha, Academia 2007. ISBN 978-80-200-1569-3

–        Reichholf, J.: Savci. Ikar, Praha

–        Voženílek, P.: Ty zmije. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2000.

–        Zwach, I.: Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN, Praha, 1990.

–        Zwach, I.: Obojživelníci a plazi České republiky. Grada, Praha, 2008.

 

 

Flora:

 • Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek, J.jun., Kaplan, Z., Kirschner, J.& Štěpánek, J. (2002): Klíč ke květeně České Republiky. 928p., Academia, Praha.
 • Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. [Flora of the CzechSocialist Republic]– Ed. Academia, Praha, 557p., 113 tab., 1 fig., 52 map., 44 photo, 1 photo color.
 • Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1990): Květena České republiky. 2. [Flora of the Czech Republic]– Ed.Academia, Praha, 540p., 119 tab., 1 photo color.
 • Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1992): Květena České republiky. 3. [Flora of the Czech Republic]– Ed.Academia, Praha, 542 p., 114 tab., 1 photo color.
 • Slavík B. [eds.] (1995): Květena České republiky. 4. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 529 p., 109 tab., 33 map., 1 photo color.
 • Slavík B. [eds.] (1997): Květena České republiky. 5. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 568 p., 126 tab., 38 map., 1 photo color.
 • Slavík B. [eds.] (2000): Květena České republiky. 6. [Flora of the Czech Republic]– Ed. Academia, Praha, 770 p., 129 tab., 60 map., 1 photo color.
 • Slavík B. et Štěpánková J.[eds.] (2004): Květena České republiky. 7. [Flora of the Czech Republic]–Ed. Academia, Praha, 767 p., 128 tab., 53 map., 1 photo color
 • Aichele, D., Golteová-Bechtleová, M.: Co tu kvete? Ikar, Praha, 1996.
 • Baumann, H. et al.: Orchideje Evropy a přilehlých oblastí. Academia, Praha, 2009. 360 s.
 • Holub, J., Procházka, F.: Red list of vascular plants of Czech Republic – 2000. Preslia, Praha, 72: 187-230.
 • Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny luk, pastvin, vod a bažin. SPN, Praha, 1979.
 • Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny polí a zahrad. SPN, Praha, 1974.
 • Hron, Fr., Zejbrlík, O.: Kapesní atlas rostliny strání, skal, křovin a lesů. SPN, Praha, 1987.
 • Kolbek, J., Větvička, V.: Rostliny na každém kroku. Granit s.r.o., Praha, 2000.
 • Korbelář, J., Endris, Z.: Naše rostliny v lékařství. Avicenum, Praha, 1981. ISBN 80-201-009-1
 • Kremer, B.P.: Stromy. Ikar, Praha
 • Kubát, K., a kol.: Botanika. Scientia, Praha 1998.
 • Mlíkovský, J., Stýblo, P.: Nepůvodní druhy fauny a flory České republiky.
 • Pilát, A., Ušák, O.: Kapesní atlas rostlin. SPN, Praha, 1964.
 • Rabštejnek, O., Poruba, M., Skuhrovec, J.: Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii. SZN, Praha 1987.
 • Soják, J.: Kapesní atlas rostliny našich hor. SPN, Praha, 1983.
 • Větvička, V.: Stromy. Aventinum, Praha 1999.
 • Žíla, V.: Atlas šumavských rostlin. Karmášek 2005. ISBN 80-239-4608-0.

 

Houby:

 • Hagara, L.: Atlas húb. Neografia, Martin 1995. ISBN 80-85186-83-7
 • Hagara, L., Antonín, V., Baier, J.: Velký atlas hub. Ottovo nakladatelství, Praha 2005.
 • Grünert, H., Grünertová, R.: Houby. Ikar, Praha,1995.
 • Smotlacha,M., Malý, J.: Atlas tržních a jedovatých hub. SZN, Praha 1983.

 

Příroda:

 • AOPK 2006-2017. Ústřední seznam ochrany přírody [online]. [citováno průběžně od roku 2006  do 2017]. Dostupné z WWW: <http://drusop.nature.cz/>
 • AOPK 2006-2017. Ochrana přírody a krajiny v České republice [online]. AOPK [cit. 2013-2017]. Dostupné z: <http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=default_cz>
 • Hydrometeorologický ústav. Hydrologické poměry ČSSR I a II díl. Praha. 1965
 • Kumpera, J.: Západočeský kraj A-Z. Západočeské nakladatelství, Plzeň, 1989.
 • Ložek, V., Kubíková, J., Špryňar et al. (2005): Chráněná území ČR. XIII., Střední Čechy. AOPK ČR, Brno.
 • Mergl,M., Vohradský, O.: Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí. Koura Publishing, Mariánské Lázně, 2000.
 • Zahradnický, Mackovčin (2004): Chráněná území ČR IX., Plzeňsko a Karlovarsko. AOPK ČR, Praha.
 • informační tabule u jednotlivých míst

 

Kulturní cíle:

 • Abušinov, R. (2003): Kamenný klíč. Staročeské hrady. Slovanská hradiště v Čechách. – PBTiskPříbram.
 • Český statistický úřad
 • Kumpera, J.: Západočeský kraj A-Z. Západočeské nakladatelství, Plzeň, 1989.
 • www.mestoplasy.cz/mikro/               -údaje z ledna 2005
 • Portál Plzeňského kraje 2007. Plzeňský kraj – památky [online]. [citováno 25.2. 2007]. Dostupné z WWW: <http://www.kr-plzensky.cz/pamatky.asp>
 • Plzeňský kraj 2006. [online]. Program rozvoje cestovního ruchu v plzeňském regionu 2004[citováno 15.2. 2007]. Dostupné z WWW: <http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=951>
 • Povodí Střely. Turistická mapa 1:50 000 (2001) Praha: KČT
 • Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970. str. 398-399. 1. vyd. Praha: SEVT 1978. ISBN 59-104- 77
 • Statistický lexikon obcí ČR 1982. str. 410-411.1. vydání Praha: SEVT 1984. ISBN 59-500-83
 • Statistický lexikon obcí ČR 1992. str. 270. 1. vyd. Praha: SEVT 1994. ISBN 80-7049-096-94122-04
 • Turistický portál Plzeňského kraje 2006. Plzeňský kraj – turistů ráj [online]. [citováno 13. 2. 2007].     Dostupné z WWW: <http://www.turisturaj.cz>
 • informační tabule u jednotlivých míst

 

Všechny sekce:

 • výuka Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí
 • výuka Katedry biologie a Katedry geografie FPE ZČU