Národní přírodní rezervace Týřov

Tisy v NPR Týřov

Tisy v NPR Týřov

Národní přírodní rezervaci Týřov, vyhlášenou v roce 1984, najdeme severovýchodně od obce Skryje, v okolí zříceniny hradu Týřov. Rezervace se nachází na pravém svahu nad řekou Berounkou a na svazích Úpořského potoka, v nadmořské výšce od 248 do 526 m. Je jednou z nejzachovalejších částí CHKO Křivoklátsko. Na území o rozloze 420,6 ha jsou chráněna pestrá lesní i nelesní stanoviště.

Podloží území tvoří vyvřeliny starších prvohor a slepence a pískovce.

Ze společenstev jsou zastoupeny ptačincové olšiny, javořiny s několika stovkami tisů (Taxus baccata), měsíčnicí vytrvalou (Lunaria rediviva), vraním okem čtyřlistým, kyčelnicí devítilistou nebo lilií zlatohlavou (Lilium martagon). Dále se v rezervaci nachází dubohabřiny nebo lipové bučiny. V  břekových doubravách (jeřáb břek) roste např. tolita lékařská. Bory přecházejí v tzv. pleše (suché trávníky) s bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), kakostem krvavým (Geranium sanquineum), kavylem Ivanovým, zlatovláskem obecným a koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Na skalách roste tařice skalní (Aurinia saxatilis), vzácně i kapradinka skalní.

Tis červený

Tis červený

Lokalita je bohatá i na živočišné druhy. Vyskytují se zde různé druhy pavouků, např. dva druhy teplomilných sklípkánků (Atypus affinis a A. piceus), tesaříci, kovaříci, roháč obecný, aj. V Úpořském potoce žije čolek horský, rak kamenáč a ryba vranka obecná, v jeho okolí hnízdí skorec vodní, ledňáček říční nebo konipas horský. Občas nad rezervací proletí krkavec nebo sokol stěhovavý, hnízdí tu čáp černý.

Ze savců tu můžeme potkat hraboše mokřadního, plšíka lískového nebo nepůvodní druhy jako muflona a norka.

Rezervací prochází žlutá turistická značka vedoucí ke zřícenině hradu Týřov. Pokud si chcete udělat výlet na hrad, vyvarujte se deštivého počasí a zimy, kdy je nebezpečí už dost nekvalitní cesty ještě umocněno možným uklouznutím. Místí název této pěšiny je prý “Opičina”.

Do Skryjí se dostaneme autem po dálnici D5 exit Žebrák. Ve Skryjích je k dispozici parkoviště a okolo něho prochází červená turistická značka směrem na Křivoklát, u mostu se napojíme na žlutou TZ vedoucí na Týřov. Cyklisté sem dojedou po cyklotrase 0045. Při sestupu k řece Berounce budeme procházet PP Skryjsko-týřovické kambrium.

Národní přírodní rezervaci Týřov navštívil Václav Chaloupek při natáčení dokumentu Minuta z přírody.

Nedaleko Skryjí, na Zbirožském potoce leží i PR Jezírka.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *