Naučná stezka Klokočské skály

Naučná stezka Klokočské skály, červenec 2016

Naučná stezka Klokočské skály – výhled na Kozákov, červenec 2016

Naučná stezka Klokočské skály se nachází u obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily, asi 5 km severovýchodně od Turnova. Vede přírodní rezervací Klokočské skály. Návštěvníky 8 panelů stezky, která byla otevřena na jaře roku 2015, seznámí s krajinou pískovcových skalních měst.

Trasa sice měří jen 3,7 kilometru, ale při jejím zdolávání nachodíte víc. Stezka totiž není okružní a navíc je tvořena dvěma větvemi (mapa). Poměrně náročné je i převýšení trasy, nastoupáte více než 300 metrů. NS nemá vlastní značení, ale kopíruje značení turistických značek a na panelech jsou přehledné mapky rozmístění jednotlivých zastavení.

Naučná stezka začíná v obci Klokočí, u Hostince Pod Průchody. První zastavení má název Tvary a zvětrávání. Od něj se vydáme do kopce mezi skalami, vede nás červená TZ. Procházíme Klokočskými průchody (asi 70 metrů dlouhými), kudy ve středověku vedla slezská kupecká stezka.

Dojdeme na rozcestí Klokočské průchody – zde se naučná stezka rozděluje do dvou větví. První větev vede po žluté turistické trase, druhá po červené turisticky značené trase.

Pokračujeme tedy po žluté TZ (směr Postojna, Bělá). Po chvíli klesání vidíme další naučnou tabuli. Má název Reliktní bor. Reliktní bor je původní porost borovice lesní spolu s dubem letním nebo břízou bělokorou. Tyto lesy mají chudší podrost, kterému dominuje brusnice borůvka, brusinka a metlička křivolaká.

Naučná stezka Klokočské skály - výhled na Ještěd (červená TZ), červenec 2016

Naučná stezka Klokočské skály – výhled na Ještěd (červená TZ), červenec 2016

Rozcestník TZ nás informuje o přítomnosti dalšího skalního útvaru, tentokrát jeskyně – Postojna. Ta byla využívána už v době kamenné.

Procházíme chladnější oblastí Klokočských skal, tzv. Zeleným dolem, a tomu odpovídá nejen nižší teplota než jaká je nahoře na skalách, ale také skladba rostlin. Roste tu např. kapradina žebrovice různolistá, s níž nás seznámí tabule naučné stezky. Tuto kapradinu jinde v Českém ráji nenajdete.

Zelený důl je i typický vlhčím klimatem. Voda, která naprší na pískovcové skály a vsákne se, zde vyvěrá na povrch ve formě pramenů.

Od zastavení Prameny se vrátíme zpět na rozcestí s červenou TZ a vydáme se po ní (směr Zdenčina skála, Záholice). Tato část trasy je lemována spoustou výhledů na okolní krajinu. Kromě obce Klokočí uvidíte Kozákov, Suché skály, Sokol nebo Ještěd.

Zastavení s názvem Kuesta popisuje ukloněnou kru tvořenou pískovci, která je až 60 metrů mocná. Pískovce zvětrávají do skalních věží, z nichž některé jsou vysoké až 35 metrů.

Lužická porucha je tektonický zlom, který se táhne od německých Drážďan podél Ještědsko-kozákovského hřbetu. Projevuje se poklesem terénu za Kozákovem nebo deformačními pásky či tektonickými zrcadly na skalách.

Zastavení Brusné stopy nám přiblíží zvláštní zářezy v pískovci, kterých si můžete všimnout nejen v blízkosti naučné tabule. Ty vznikly lidskou činností – obrušováním brusných kamenů do pravidelného tvaru.

Naučná stezka Klokočské skály - naučná tabule, červenec 2016

Naučná stezka Klokočské skály – naučná tabule, červenec 2016

Poslední informační tabule má název Geomorfologie a charakterizuje pískovce a útvary v nich – voštiny, skalní věže a jeskyně.

Poslední zastavení této větve se nachází u rozcestí Zdenčina skála. Doporučujeme dojít po odbočce z červené TZ až k vyhlídkovému místu Zdenčina skála (1 km celkem).

 

Trasa je pouze pro pěší, cyklisté mají vjezd zakázán. Maminky místo kočárku vezmou raději šátek nebo nosítko.

Parkování je možné v obci Klokočí, nedaleko autobusové zastávky.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 29.12.2016

    […] rezervací Klokočské skály prochází stejnojmenná naučná stezka, která návštěvníky seznámí se spoustou zajímavostí skal. Klokočské i Betlémské skály […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *