Naučná stezka Kladská

povalový chodníček

povalový chodníček

Naučná stezka Kladská se nachází u osady Kladská, asi 7 km severozápadně od Mariánských Lázní. Trasa je okružní, měří asi 2 km. Návštěvník se na 14 zastávkách seznámí s historií, flórou a faunou Slavkovského lesa (CHKO Slavkovský les byla vyhlášena roku 1974), se vznikem vrchovišť, s lesem, jeho funkcí a obhospodařováním. Texty jsou jak v češtině, tak v němčině a angličtině.

Naučná stezka Kladská vznikla už v roce 1977, to vedla jen okolo Kladského rybníka k silnici, v červnu 2010 byla prodloužena a vede i kolem rašeliništních jezírek za silnicí.

Stezka začíná i končí u parkoviště v osadě Kladská a můžeme ji projít libovolným směrem, panel s mapkou stezky se nachází za pískovým doskočištěm.

My jsme prohlídku začali u tabule s názvem Osada Kladská. V letech 1875 – 1876 tu nechal kníže Schönburg-Waldenburg postavit lovecký zámeček a pilu.

Mineme sluneční hodiny a dojdeme k tabuli informující o historii naučné stezky.

image008

okraj rybníka s vrchovištěm

Další zastavení se zabývá živočichy, se kterými se zde můžeme setkat. Žijí zde různé druhy hmyzu, ptáci tetřev, tetřívek a čáp černý a další zvířata.

Následující zastávka znázorňuje vznik vrchovišť a rašeliny.

Po lávce přejdeme úzké rameno rybníka a před námi se objeví tabule popisující květenu Kladských rašelin. Vyskytuje se zde běžná brusnice borůvka, ale i vzácnější vlochyně bažinná. Rostou tu také dvě masožravé rostliny – rosnatka okrouhlolistá a tučnice obecná. Po odkvětu je velmi nápadný suchopýr pochvatý, který tvoří nažky s bílým chmýrem.

Na další zastávce s informační tabulí se seznámíme s Národní přírodní rezervací Kladské rašeliny. Rezervace je tvořena pěti částmi: Lysina, Paterák, Tajga (nejrozsáhlejší, 130 ha), Malé rašeliniště a Husí les.

 Tabule s názvem Dlouhá stoka informuje o umělém kanálu, který byl vytvořen v 16. století jako zdroj energie pro zpracování rudy cínu, později se využíval k plavení dřeva.

 

image004

Altán

U silnice se nacházejí hned dvě naučné tabule vedle sebe. Jedna informuje o CHKO Slavkovský les a přírodních zajímavostech, které stojí za to navštívit (PR SmraďochNPP KřížkyNPP Upolínová louka, NPP Svatošské skály apod.). Druhá popisuje péči o přírodu a krajinu Slavkovského lesa.

Nad tabulemi naučné stezky u silnice je uveden citát neznámého autora: „Utrhl jsem květinu – zvadla. Chytil jsem motýla – zahynul. Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak.“

Přejdeme přes silnici a otevře se nám pohled na rašelinné jezírko s ostrůvkem, na kterém je vybudován altán. V něm si můžeme odpočinout, a když se zaposloucháme do zvuků přírody, můžeme, při troše štěstí, slyšet kuňkat žáby.

 S hospodařením v lesích okolo Kladské nás seznámí další zastavení. Dozvíme se, kde se těží za pomoci těžkých strojů a kde se naopak využívá vlečení kmenů na laně.

Povalový chodník na NS Kladská, červen 2011

Povalový chodník na NS Kladská, červen 2011

Tabule s názvem Funkce lesa rozděluje lesy na ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské.

Další zastávka srovnává lesní půdy v okolí Kladské s půdami okolo Mariánských Lázní.

Následující tabule informuje návštěvníky o vlivu lesa na lokální klima a počasí.

Pro nás poslední byla tabule s mapkou naučné stezky a informacemi o dalších zpřístupněných rašeliništích v ČR. Odtud jsme se okolo pískového doskočiště vrátili zpět na parkoviště.

Kladský rybník, srpen 2005

Kladský rybník, srpen 2005

Stezka vede (kromě přechodu přes silnici) po rovině, je vhodná i pro vozíčkáře. Cesta je tvořena povalovými chodníky, částečně štěrkopískem. Je značená šikmým zeleným pruhem.

Naučná stezka Kladská je celoročně přístupná.

Parkovat lze na parkovišti v osadě Kladská, kde je i občerstvení.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *