Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště, srpen 2012

NPR Božídarské rašeliniště, srpen 2012

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště leží na jihozápadním okraji Božího Daru (okres Karlovy Vary). NPR byla vyhlášena v roce 1965. Jak už název napovídá, jedná se o skupinu rašelinišť, lesů a luk s typickou faunou a florou.

Území má rozlohu téměř 930 hektarů. Nadmořská výška se pohybuje mezi 940 a 1115 metry, nejvyšším vrcholem je Božídarský Špičák.

Podloží je tvořeno krystalickými břidlicemi, místy jsou přítomné porfyry. Božídarský Špičák je tvořen nefelinitem. Horniny jsou pokryté rašelinou (místy vytěžena) a hnědou půdou.

Rašelina se zde těžila ručně od 18. století až do 2. světové války. Rýžováním se tu získávala ruda cínu.

Prameniště

Prameniště, 2012

V rezervaci je několik pramenů, které mimo jiné napájí i Blatenský příkop. Ten je umělým vodním dílem vybudovaným k zásobování dolů v okolí Horní Blatné vodou. Jsou zde i dva rybníky – Mrtvý a Seidlův.

Většinu Božídarského rašeliniště pokrývají smrčiny a vrchoviště s borovicí rašelinnou (Pinus x pseudopumilio). Jsou zde i louky (trojštětové, se smilkou tuhou nebo prameništní) a porosty keříčků.

Mezi významné a ohrožené druhy rostlin patří rozchodník huňatý (Sedum villosum), ostřice dvoudomá (Carex dioica) a šlahounovitá (C. chordorrhiza), bříza zakrslá (Betula nana), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo prstnatec plamatý (Dactylorhyza maculata). My jsme viděli např. koprník štětinolistý (Meum athamanticum), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris) nebo šichu černou (Empetrum nigrum).

Okraj rašeliniště

Okraj rašeliniště, 2012

Z vzácnějších druhů živočichů jmenujme střevlíka Menetriesova (Carabus menetriesii), zmiji obecnou (Vipera berus), ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), čápa černého (Ciconia nigra), tetřívka (Tetrao tetrix), krahujce obecného (Accipiter nisus), chřástala polního (Crex crex) nebo sluku lesní (Scolopax rusticola).

NPR Božídarské rašeliniště je součástí EVL Krušnohorské plató a mokřadem mezinárodního významu Krušnohorská rašeliniště – dle Ramsarské úmluvy.

Národní přírodní rezervací Božídarské rašeliniště prochází červená TZ, Naučná stezka Božídarské rašeliniště, NS Ježíškova cesta nebo NS Blatenský příkop. Do Božího Daru vede červená TZ (Klínovec – Horní Blatná) a žlutá TZ (Jáchymov). Cyklisty sem dovedou cyklotrasy 23, 2005 a 2008. Jezdí sem i autobus.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *