Přírodní památka Hádky

PP Hádky

PP Hádky, srpen 2008

Přírodní památka Hádky se nachází 2 km severně od Kornatic (okres Plzeň–město, cca 20 km jihovýchodně od Plzně) a má rozlohu 5,62 ha. Tato přírodní památka byla vyhlášena v roce 1956 (novelizováno 1999). Předmětem ochrany je doubrava se vzácnými bylinami, podloží tvoří metabazalty zakryté zvětralinami a břidlicemi.

Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí 443 až 456 m n.m.

Vegetaci tvoří černýšové dubohabřiny s duby (dub letní a dub zimní), lípou srdčitou a habrem obecným (Carpinus betulus). V bylinném patře převažuje třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea). Z vzácnějších druhů zde najdeme medovník meduňkolistýlýkovec jedovatý, lilii zlatohlavou nebo oměj vlčí mor. Z dalších druhů jmenujme např. samorostlík klasnatýkyčelnici cibulkonosnou nebo vraní oko čtyřlisté.

medovník meduňkolistý

medovník meduňkolistý

Severní část území zaujímá smrková kultura s příměsí borovice a břízy.

 

Podél jižní hranice přírodní památky prochází Naučná stezka F.X. France.

 

Přírodní památka Hádky je přístupná na kole (cyklotrasa spojující trasu 2039 a 2154) nebo pěšky (po NS F.X. France), po jejím jižním okraji vede lesní silnice z Kornatic k hájovně Hádky. U hájovny Hádky se lze občerstvit.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *