Černé jezero

Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě, plocha hladiny je 18,4 ha. Jezero je 40,6 m hluboké, největší hloubka  je přímo pod Jezerní stěnou. Leží ve výšce 1008 m n. m. – na úbočí Jezerní hory. Jezerní hora je vysoká 1343 m a je nejvyšším vrcholem Železnorudské hornatiny. Mezi Černým a Čertovým jezerem probíhá hlavní evropské rozvodí – voda z Černého jezera odtéká do Vltavy a Labe a pak do Severního moře, voda z Čertova jezera do Dunaje a do Černého moře.

Černé jezero

Černé jezero, říjen 2005

Černé jezero, stejně jako další šumavská jezera, vzniklo cca před 12 tis. lety činností a roztátím ledovců. Jsou pozůstatkem po malých horských ledovcích, které zde byly v období mladších glaciálů (dob ledových).

Geologické podloží této oblasti tvoří svory. To jsou krystalické břidlice, které jsou silně metamorfované.

Černé jezero leží uvnitř národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha). NPR byla vyhlášena roku 1911 tehdejším majitelem panství knížetem Hohenzollernem na podnět zakladatele moderní ochrany přírody Hugo Connwentze. Rezervace je přístupná veřejnosti pouze po značených turistických trasách.

V jezeře roste velmi vzácná šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris), velké porosty tvoří rašeliník Sphagnum lescurii. V okolí najdeme arktoalpinské rostliny – borovici kleč (Pinus mugo), sítinu trojklannou, psineček skalní a jiné. Na svazích Jezerní hory roste jestřábník oranžový. Význačná je i fauna, především bezobratlí – brouci a měkkýši.

Své jméno dostalo jezero kvůli černé barvě vody. Ta je způsobena odrazem okolních lesů. Dno jezera je pokryto několika metrovou vrstvou pylu jehličnanů rostoucích v okolí.

Hráz je zpevněná kvůli první přečerpávací elektrárně v ČR vybudované v letech 1929-30.

Černé jezero bylo inspirací pro řadu významných umělců a spisovatelů – Antonína Dvořáka, Jana Nerudu, J. Vrchlického nebo A. Heyduka.

K jezeru vede cyklotrasa 2055 po asfaltové cestě ze Špičáckého sedla (necelé 4 km),  po téže cestě je značená i naučná stezka Špičák – Černé jezero. Dojít se sem dá i po dalších trasách značených KČT.

Na Špičáckém sedle je placené parkoviště pro auta i autobusy.

Černé jezero navštívil Václav Chaloupek při natáčení dokumentu Minuta z přírody.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *