Národní přírodní památka Kotýz

NPP Kotýz

NPP Kotýz

Národní přírodní památka Kotýz, vyhlášená v roce 1986, se nachází asi 4 km jižně od Berouna. Na území o rozloze 31 ha je chráněn skalní ostroh nad Suchomastským potokem s krasovými jevy a ekosystémy vápnomilných druhů rostlin a živočichů. Původně byl Kotýz spojen s NPP Zlatý kůň, ale v minulosti bylo toto spojení přerušeno lomem.

Geologický podklad je z největší části tvořen devonskými vápenci. Ty jsou narušeny krasovými jevy. Nejznámějšími skalními útvary jsou Aksamitova brána nebo Jelínkův most, ze kterého je krásný výhled do okolí.

Aksamitova brána

Aksamitova brána

Na jihu a západě vystupují skály na povrch a tvoří přirozenou hranici NPP Kotýz.

U Suchomastského potoka se můžeme setkat s pěnovci, horninami vzniklými vysrážením uhličitanu vápenatého, který vzniká při uvolňování oxidu uhličitého z hydrogenuhličitanu vápenatého rozpušteněného ve vodě.

 

Stepní porost na Kotýzu

Stepní porost na Kotýzu

Kotýz je nejkrásnější na jaře. Skalní bloky jsou pokryté záplavou žlutých květů tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. Arduini), na skalních stepích rostou kostřava sivá (Festuca glauca), mochna písečná (Potentilla arenaria), tařinka horská (Alyssum montanum), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), netřesky nebo rozchodníky.

Lesní porosty jsou tvořené lužním lesem, suťovými lesy (jasan, akát) a dubohabřinami. V podrostu dubohabřin kvetou prvosenky (Primula veris), hrachory (Lathyrus vernus), sasanky (Anemone nemorosa a A. ranunculoides) nebo kopytníky (Asarum europaeum).

Území je bohaté na různé druhy bezobratlých i obratlovců. Z bezobratlých jmenujme pavouka stepníka rudého, přástevníka kostivalového nebo ploskoroha pestrého. Z obratlovců tu žije např. užovka hladká, ve skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo).

Koniklece

Koniklece

Kotýz je i významným archeologickým nalezištěm. Byl osídlen od pravěku, pak halštatskou kulturou i starými Slovany.

Národní přírodní památkou Kotýz prochází Naučná stezka Koukolova hora – Kotýz a žlutá turistická trasa z Berouna.

Doprava vlastní po dálnici D5 – exit Beroun, poté dle dopravních značek téměř do Koněprus, parkování u Koněpruských jeskyní, odtud je to na Kotýz asi 2,2 km. Další možností je nechat auto např. pod Koukolovou horou (necelé 2 km po žluté TZ).

 

Mohlo by se vám líbit...

Počet komentářů: 2

  1. 25.9.2016

    […] Roste např. v PP Rohatiny nebo NPP Kotýz. […]

  2. 6.11.2016

    […] začíná v místní části Slavíky (Tmaň, okres Beroun), asi 7 km JZ od Berouna, a končí v NPP Kotýz. NS je zaměřená na přírodu a paleontologické nálezy Českého […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *