Přírodní památka Vesecký kopec

PP Vesecký kopec, 3.7.2016

PP Vesecký kopec, 3.7.2016

Přírodní památka Vesecký kopec se nachází v Pardubickém kraji, asi 2 km JJV od obce Sezemice (okr. Pardubice). PP byla vyhlášena v roce 2012 na území o rozloze 0,69 hektaru. Chrání zbytek písečného přesypu a na něj vázané druhy rostlin a živočichů. Plocha byla přechodně chráněná už dříve, aby se zabránilo těžbě písku. PP je od roku 2004 oplocená. Plot už dnes ale svoji funkci neplní a v severní části je patrné, že si sem pro písek někdo chodí. Nadmořská výška přesypu je 243 metrů.

PP Vesecký kopec je zbytkem největší písečné duny v Polabí, která vznikla v pouštním prostředí čtvrtohor vyvátím písku z říčních teras Labe. Původně měla duna délku asi 0,5 km, ale díky těžbě (od 60. let do roku 2004) se o hodně zmenšila a dnes má rozměr cca 120 x 60 metrů.

PP Vesecký kopec, 3.7.2016

PP Vesecký kopec, 3.7.2016

PP je z většiny obnažená, pouze okraje zarůstají vegetací. Území, kde se těžilo, bylo z velké části zalesněno borovicí lesní (Pinus sylvestris), dubem letním (Quercus robur) a dubem červeným (Quercus rubra).

Významný je biotop jednoleté vegetace písčin s přechodem k trávníkům s paličkovcem šedavým.

Rostou zde ohrožené druhy (C3) bělolist nejmenší (Filago minima) a kolenec rolní (Spergula morisonii) nebo druh vyžadující další pozornost (C4a) paličkovec šedavý (Corynephorus canescens). V srpnu rozkvétá vřes obecný (Calluna vulgaris). Duna z části zarůstá třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), ostružiníkem (Rubus fruticosus agg.) a nálety dřevin (borovice lesní nebo nepůvodní borovice vejmutovka a dub červený). Vyskytují se tu i pupalka (Oenothera sp.), turan roční (Erigeron annuus) nebo turanka kanadská (Conyza canadensis).

Paličkovec šedavý v PP Vesecký kopec, 3.7.2016

Paličkovec šedavý v PP Vesecký kopec, 3.7.2016

Z mechorostů jmenujme ploník chluponosný (Polytrichum piliferum).

Více než 100 taxony jsou zastoupeni jsou bezobratlí živočichové. Žije tu krajník hnědý (Calosoma inquisitor), svižník Cicindela arenaria viennensis, svižník polní (Cicindela campestris campestris) nebo krajník Harpalus flavescens. První tři brouci patří mezi ohrožené druhy (§3), poslední k druhům téměř ohroženým dle Červeného seznamu (NT). Nejvýznamnějším broukem je kriticky ohrožený Anthicus bimaculatus, vyskytující se v ČR jen v PP Vesecký kopec a v PP Písečný přesyp u Píst.

K pavoukům patří slíďák Arctosa perita nebo skákavka Carrhotus xanthogramma. Vyskytuje se zde i mravkolev dunový (Myrmeleon bore), u nás známý jen z dalších tří lokalit.

Saranče modrokřídlá v PP Vesecký kopec, 3.7.2016

Saranče modrokřídlá v PP Vesecký kopec, 3.7.2016

Vidět je i běžnější saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens).

Z obratlovců můžeme jmenovat srnce obecného (Capreolus capreolus), jehož stopy byly během naší návštěvy vidět v písku a též zajíce polního (Lepus europaeus).

K managementu přírodní památky patří vyřezávání náletových dřevin, odstraňování ostružiníku, třtiny, pupalky a turanky a mechanické narušování povrchu.

Okolo PP Vesecký kopec vede cyklotrasa 4193 Velké Koloděje – Lázně Bohdaneč. Dostanete se sem i po silnici spojující Veskou a Sezemice, asi 600 metrů za Veskou po pravé straně.

Asi 1,6 km jihovýchodně odtud se nachází PP Přesyp u Malolánského.

 

Zdroj (mimo uvedených ve zdrojích): Prausová, R. a kol.: Plán péče o PP Vesecký kopec 2012-2021 [online]. Kr. úřad Pardubického kraje, 2012 [cit. 2016-07-06]. Dostupné z: https://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=24260

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *