Naučná stezka Údolím Úterského a Nezdického potoka

Tabule naučné stezky Údolím Úterského a Nezdického potoka, květen 2016

Tabule naučné stezky Údolím Úterského a Nezdického potoka, květen 2016

Naučná stezka Údolím Úterského a Nezdického potoka, vytvořená v roce 2002, se nachází nedaleko Bezdružic (okres Tachov).

NS Údolím Úterského a Nezdického potoka je cca 13 kilometrů dlouhá a je okružní. Začíná i končí na bezdružickém náměstí Kryštofa Haranta. Na trase najdeme 13 zastavení, která informují o zajímavostech v blízkosti obou potoků, např. o mlýnech, rostlinách či živočiších, ale i o samotném městě Bezdružice. Texty tabulí jsou jak v češtině, tak v němčině. Stezka využívá zelenou a modrou TZ, vlastní značení (typické pro NS) nemá.

První zastavení na nově zrekonstruovaném náměstí Kryštofa Haranta informuje o historii Bezdružic a dává i krátkou informaci o naučné stezce.

K další ceduli scházíme z kopce. Tabule se nachází na rozcestí u základní školy a sportovního areálu a informuje o historii škol v Bezdružicích. V roce 1945 sídlili ve škole spolu s žáky vojáci americké a pak i české armády.

Trasa dál pokračuje po okraji silnice. Projdeme okolo ohrady s jeleny (?) a dáme se polní cestou doleva. Další zastavení s názvem U rumělky už není daleko. Text popisuje historii těžby v okolí Bezdružic, v blízkosti tabule NS se těžila rumělka a rtuť, na jiných místech potom tuha, cín nebo zlato.

Cestou na okraji louky a lesa dojdeme ke čtvrté ceduli. Ta informuje o pravidlech chování v přírodním parku Úterský potok.

Na okraji osady Potín stojí další tabule naučné stezky Údolím Úterského a Nezdického potoka. Popisuje historii Potína a hradu Falkenštejn, který stojí nad potokem pod osadou.

Hned za cedulí se dáme doleva. Okrajem louky dojdeme k pěšině vedoucí dolů k potoku. Cestou můžeme obdivovat keře janovců, kvetoucí krásně žlutými květy, v údolí pak fialovou lupinu mnoholistou (vlčí bob). Oboje bylo dříve vysazováno jako pastva pro lesní zvěř.

Další zastavení je u pozůstatků Žižkova mlýna. Ten patřil k menším mlýnům své doby a poháněla ho dvě vodní kola. Tabule informuje i o dalších mlýnech na Úterském potoce.

Údolí Úterského potoka, květen 2016

Údolí Úterského potoka, květen 2016

Přejdeme po lávce Úterský potok a zde si na trase prvně všímáme kapradiny pérovníku pštrosího. Jeho porosty pak uvidíme i v dalších etapách naučné stezky. Loukou dojdeme na okraj lesa, vystoupáme na cestu nad údolím a po chvíli se nám otevře výhled dolů k potoku.

Sedmá tabule se nachází u dalšího bývalého mlýna. Zde byla původně drtírna, kde se zpracovávala barviva (odtud název Barvírna), pak byl mlýn přestavěn a využíván k mletí obilí.

Pérovník pštrosí u Úterského potoka, květen 2016

Pérovník pštrosí u Úterského potoka, květen 2016

V místech, kde trasa naučné stezky vede podél potoka, okolo vás možná proletí “modrý diamant” ledňáček. A kdyby ne, můžete si v jednom místě cesty všimnout vymletého břehu a v něm vchodu do ledňáččí nory.

Od potoka se trochu vzdálíme a jdeme po cestě loukou. Na několika místech jsou v cestě dolíky z části naplněné vodou. Na jaře v nich možná objevíte pulce kuňky nebo larvy jepic.

Cedule na okraji lesa popisuje rostliny hlubokých údolí potoků. Na skalách rostou kapradiny osladiče, na slunných svazích rozchodník ostrý, na dně údolí potom kakost bahenní, pcháč zelinný nebo devětsil lékařský. Od tabule se vydáváme přes louku k soutoku Nezdického a Úterského potoka a pokračujeme proti proudu Nezdického potoka.

Deváté zastavení s názvem Údolí Nezdického potoka informuje o mlynářství na Nezdickém potoce a také o těžbě zlata. Vstupy do štol, které zde byly ve středověku, jsou však dnes zasypané.

Po asfaltové cestě dojdeme k místnímu kempu. V sezóně by zde měla být možnost koupání, občerstvení a ubytování. V době naší návštěvy (květen 2016), ale koupaliště nevypadalo, že se v něm dá koupat. U kempu stojí tabule Koupaliště u Nezdického potoka, která popisuje stavbu koupaliště, ale také možnosti rekreace v blízkosti potoka.

K dalšímu zastavení pokračujeme dál proti proudu potoka. Nenechte se zmást ne úplně dobrým značením. Po necelém kilometru přicházíme k bývalé úpravně vody. Další cedule naučné stezky popisuje Český mlýn – mlýn přebudovaný na úpravnu vody pro Bezdružice a Konstantinovy Lázně. Vzhledem k nedostatku vody už úpravna nefunguje a města berou vodu z obce Třebouň.

Naposledy přecházíme Nezdický potok a čeká nás největší stoupání naučné stezky Údolím Úterského a Nezdického potoka. Na cca 600 metrech nastoupáme 100 výškových metrů. Výstup ale stojí za to, při stoupání si všimnete např. keřů jalovce obecného nebo modřínů zavětvených až k zemi. Na vrcholu Špičák (595 m n.m.) pak botaniky zaujmou prvosenka, lipnice cibulkatá, jestřábník chlupáček a lomikámen zrnatý.

Dvanáctá tabule informuje o obci Křivce na protějším svahu. Barokní kostel sv. Martina je vidět z malé vyhlídky na Špičáku.

Ze Špičáku sejdeme na silnici a pokračujeme po ní až do Bezdružic.

Na náměstí Kryštofa Haranta stojí poslední zastavení naučné stezky. Popisuje stavební a kulturní památky Bezdružic – zámek, kostel nanebevzetí panny Marie, sloup sv. Floriana a bývalou židovskou synagogu.

Stezka je vhodná pro pěší, pro cyklisty nedoporučujeme (vhodné pouze pro zdatné cyklisty, kterým nevadí část trasy kolo vést/nést).

Na několika místech značení trochu mate, ale s mapou či GPS nebude problém stezku projít.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *