Přírodní památka Otmíčská hora

Otmíčská hora je kopec tyčící se nad obcí Otmíče (okres Beroun) v nadmořské výšce 401 m.

Lom, duben 2015

Lom, duben 2015

Podloží je tvořené bazaltem (diabas, ordovická čedičová hornina), který se v západní části kopce také těžil.

Na vrcholu Otmíčské hory stávalo hradiště už v době eneolitu a poté i v halštatském období. Částečně se zachovaly i valy opevnění. Pozůstatky tohoto výšinného opevněného sídliště jsou od roku 1958 chráněné jako kulturní památka.

Koniklec luční český

Koniklec luční český

V části kopce, na území o rozloze 5,3 ha, byla v roce 1986 vyhlášena Přírodní památka Otmíčská hora. Ta chrání teplomilná společenstva skalních stepí a hájů typická pro bazaltové položí. Lokalita se fytogeograficky řadí k Českému krasu. Rostou tady kostřava sivá a walliská, ostřice nízká, koniklec luční český, ožanka hroznatá, bělozářka liliovitá nebo čistec přímý. Z živočichů si možná všimnete otakárka ovocného nebo fenyklového popřípadě ostruháčků.

V dubohabřinách se vyskytují habr obecný, duby nebo javor babyka.

Výhled z Otmíčské hory

Výhled z Otmíčské hory

Rostou tu však i nepůvodní druhy rostlin, borovice černá či invazní trnovník akát.

Z odlesněného vrcholu je krásný výhled směrem na Hořovice a Praskolesy.

Pěšky se sem dostanete z Otmíčů po neznačené cestě nebo po modré turistické značce z Praskoles (2 km) – u křížku na pravé straně silnice po neznačené pěšině na kopec.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *