Raná – výhled, teplomilná vegetace, sysli

Raná od Oblíku, 8.5.2018

Kopec Raná se nachází u stejnojmenné obce asi 6 km severně od Loun. Leží na okraji CHKO České středohoří a je známý jako centrum paraglidingu, ale i jako místo výskytu teplomilných rostlin a živočichů.

Hora nás upoutá už z dálky. Není zalesněná a má tři vrcholy. Nadmořská výška nejvyššího z nich je 457 metrů a z parkoviště na něj nastoupáte minimálně 160 výškových metrů. Ale stojí to za to.

Hřeben Rané vznikl už ve třetihorách jako výplň pukliny sedimentární horniny olivinickým nefelinitem (čedičová hornina). Postupem času byla méně odolná hornina oderodována a vzniká tak dnešní podoba Rané. Nefelinit byl v jihovýchodní části kopce i těžen a pozůstatky po těžbě jsou patrné dodnes.

My jsme si pro návštěvu vybrali začátek května. A udělali jsme dobře. Fouká mírný vítr, v němž se krásně vlní stébla trav. Roste tu kavyl Ivanův (Stipa pennata) i sličný (S. pulcherrima), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum) nebo kostřava waliská (Festuca valesiaca). Raná má dokonce i svého endemita – lysou formu kavylu sličného (Stipa pulcherrima f. nudicostata).

Divizna brunátná na Rané, 8.5.2018

Stoupáme výš a náš pohled upoutá fialově kvetoucí kozinec dánský (Astragalus danicus) a žlutá vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa). I když už se zadýcháváme, nepřehlédneme ani kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus) a rakouský (A. austriacus). Z dálky je vidět ne úplně typická divizna s tmavě fialovými květy – divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) nebo len rakouský (Linum austriacum). Step zarůstá hlohem a dalšími křovinami, proto se tu každoročně pasou ovce nebo kozy. Dřeviny jsou likvidovány i mechanicky.

Za chvíli stojíme v malém sedle, které odděluje nejzápadnější vrcholek Rané. Pod námi se právě ke startu chystá paraglidista. Po cestě na vrchol míjíme několik poletujících otakárků. Až doma z fotografií zjišťujeme, že to nebyl jen otakárek fenyklový (Papilio machaon), ale i ovocný (Iphiclides podalirius). Na vrcholu kopce stojí stožár s meteorologickým zařízením. A konečně se rozhlížíme do okolí. Obloha je modrá, jen na jihovýchodě pár bílých obláčků. Kromě různobarevných padákových kluzáků vidíme i větroně, které do vzduchu vynesla letadla z nedalekého letiště. Vrchol Rané poskytuje kruhový rozhled. Jihovýchodním směrem se nachází Louny, severozápadně Most.  Na východě kopec Oblík.

Hřeben Rané, 8.5.2018

Na jihozápadním svahu Rané, v oblasti tzv. Malé boule, byla v roce 1951 na 9 hektarech vyhlášena Národní přírodní rezervace Raná. Do NPR je možný vstup pouze po vyznačených cestách a ty sem nevedou. Turisté tak sešlapávají jen vrcholek kopce. NPR se překrývá s Evropsky významnou lokalitou Raná – Hrádek.

Parkování je možné na placeném parkovišti u sportovního klubu na okraji Rané. Parkovné v roce 2022 činí 40 Kč.

Z Loun vede na Ranou modrá TZ – z lounského Mírového náměstí je to sem 9 kilometrů.

Zdatnějším turistům doporučujeme spolu s Ranou navštívit i Oblík a Srdov.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *