Přírodní rezervace Klokočské skály

Klokočské skály, 30.7.2016

Přírodní rezervace Klokočské skály se nachází u obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily, asi 5 km severovýchodně od Turnova. Rezervace byla vyhlášena v roce 1985 na území o rozloze 228 hektarů. Je součástí CHKO Český ráj.

Nadmořská výška území, kde je chráněn “skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru”, se pohybuje mezi 340 až 458 metry.

Rezervace je tvořena skalami Klokočskými (jižně) a Betlémskými (severně). Oboje jsou tvořené kvádrovými kaolinickými pískovci. Mezi skalními útvary vyniká až 50 metrů vysoká skalní stěna v severní části území. Je dlouhá téměř 1600 metrů. Najdete zde i skalní věže, kaňony, soutěsky, závrty nebo jeskyně – těch je tu prý na 300.

Velmi známé jsou tzv. Klokočské průchody, rozsedlina dlouhá asi 70 metrů a široká jen metr až dva. Ve středověku tudy vedla kupecká stezka. V současné době jsou Klokočské průchody nejkratší cestou, jak se dostat na skalní stěnu.

V Zeleném dole najdete jeskyni Postojna (Amerika), která je největší pseudokrasovou jeskyní Českého ráje. Do jeskyně o rozměrech 16 x 18 metrů a výšce cca 2,5 metru vede úzký vstup. Je významným hnízdištěm netopýrů.

V PR Klokočské skály se nachází zřícenina skalního hradu Rotštejn (více zde).

Klokočské skály, 30.7.2016

Rostlinný pokryv území není moc bohatý. Na skalách je zachován reliktní bor. Borovici lesní (Pinus sylvestris) doprovází bříza bělokorá (Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V podrostu najdeme brusnici borůvku (Vaccinium myrtillus), vřes obecný (Calluna vulgaris) nebo metličku křivolakou (Avenella flexuosa).

V hlubokém údolí Zeleného dolu jsou podmínky podobné horskému klimatu. Proto zde najdeme např. žebrovici různolistou (Blechnum spicant), kapradinu typickou pro horské lesy nebo věsenku nachovou (Prenanthes purpurea) a vrbinu hajní (Lysimachia nemorum).

Problémem PR Klokočské skály stejně jako i celého Českého ráje je invazní borovice vejmutovka (Pinus strobus), která vytlačuje borovici lesní, a také dub červený (Quercus rubra).

K významným živočichům patří vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) nebo netopýr černý (Barbastella barbastellus), kteří obývají jeskyně. Přes den můžete spatřit holuba doupňáka (Columba oenas), krkavce velkého (Corvus corax), krahujce obecného (Accipiter nisus) nebo veverku obecnou (Sciurus vulgaris). Z bezobratlých můžeme jmenovat přástevníka hluchavkového (Callimorpha dominula), krasce borového nebo tesaříka borového.

PR Klokočské skály se částečně překrývá s EVL Průlom Jizery u Rakous.

Přírodní rezervací Klokočské skály prochází stejnojmenná naučná stezka, která návštěvníky seznámí se spoustou zajímavostí skal. Klokočské i Betlémské skály nabízejí soustu vyhlídek (např. Zdenčina skála), které poskytnou krásné pohledy na Besedické skály, Suché skály, Ještěd, Kozákov i další zajímavá místa.

Vedou tudy i červená (Dolánky u Turnova – Klokočí) a žlutá (Turnov – Loktuše) TZ.

My doporučujeme trasu ze Záholic. Na 12ti kilometrech, kdy nastoupáte 473 metrů uvidíte snad všechny zajímavosti PR KLokočské skály. Ze Záholic, kde zaparkujeme, se vydáme po červené TZ až ke Klokočským průchodům (můžete sestoupat až do Klokočí) a pak po žluté TZ k Rotštejnu. Od něj po cyklotrase 4099 do Chutnovky a Hrachovic, kde se opět napojíte na žlutou TZ a půjdete Zeleným dolem okolo jeskyně Postojny k Průchodům. Odtud se vrátíte do Záholic buď po silnici přes Rozumov nebo po červené TZ. Mapa trasy zde.

 

Zdroj (mimo uvedených ve zdrojích): Mikeska, M.: Plán péče o PR Klokočské skály na roky 2008-2017 [online].  [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=22570

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *