Oblík

Oblík od Statku Oblík, 8.5.2018

Kopec Oblík se nachází v Ranském (Lounském) středohoří asi 6 kilometrů severně od Loun. Je součástí CHKO České středohoří. Nadmořská výška nejvyššího místa je 509 metrů.

V roce 1967 byla na Oblíku na ploše o rozloze 23,3 hektaru vyhlášena Národní přírodní rezervace Oblík. Je též součástí EVL Oblík – Srdov – Brník, která chrání stepní a skalní vegetaci a saranče Stenobothrus eurasius.

Kopec vznikl ve třetihorách sopečnou činností, je tvořen čedičovou horninou. Vystupuje z křídových sedimentů. V oblasti vznikají i sesuvy.

Oblík je, spolu s Ranou, ideálním místem na pozorování teplo a suchomilných organismů. Jeho jihozápadní a západní svahy jsou totiž porostlé stepní vegetací. Ta pak přechází ve vegetaci skal, drolin a sutí. Severní část kopce je porostlá suťovým lesem.

Len rakouský, Oblík 5.8.2018

Na svazích Oblíku rostou stepní trávy jako ovsíř stepní nebo kavyly. Vyskytuje se zde několik druhů, kavyl olysalý je z nich nejvzácnější, významný je ale i kavyl chlupatý, tenkolistý, sličný nebo Ivanův.  Na začátku května tu kvete len rakouský (Linum austriacum), kakost krvavý (Geranium sanquineum), dokvétá velké množství hlaváčků jarních (Adonis vernalis).

Z živočichů zde můžeme potkat užovku hladkou (Coronilla austriaca), dudka chocholatého (Upupa epops) nebo bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Pravděpodobnější je pozorování některého zástupce bezobratlých. Žije tu otakárek fenyklový (Papilio machaon) i ovocný (Iphiclides podalirius), přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), spousta druhů střevlíků nebo měkkýšů.

Z vrcholu, kde stával kostelík a poté i maják k navigaci letadel, je kruhový výhled do okolí.

Na Oblík se dostanete např. po zelené TZ z Loun (8 km z náměstí) kolem statku pod Oblíkem. Lze využít i neznačenou cestu z Rané a spojit tak návštěvu obou výrazných kopců.

 

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Petr napsal:

    Zajímalo by mě, když je to chráněná oblast, rezervace, za jakým účelem ji může někdo (kdo?) prznit nějakým betonový sloupem. Ten nádherný kopec to opravdu nemá zapotřebí!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *