Národní přírodní rezervace Soos

Císařský pramen, 2006

Císařský pramen, 2006

Národní přírodní rezervace Soos vyhlášená v roce 1964 se nachází 6 km severovýchodně od Františkových Lázních v Chebské pánvi, zaujímá plochu 221 ha. Návštěvníkům je přístupná pouze její část v blízkosti osady Hájek.

Předmětem ochrany je minerální slatiniště a rašeliniště, kde lze pozorovat dozvuky sopečné činnosti. Vyvěrá tu několik minerálních pramenů, např. pramen Věra, ale nejznámější je Císařský pramen. Jeho voda obsahuje Glauberovu sůl, síran železnatý a další minerální látky a je silně proplyněná CO2. Císařský pramen je považovaný za nejnechutnější z minerálních vod v okolí Františkových Lázní.

Rezervace leží v kotlině (původně jezero, dnes odvodněná), kde ve třetihorách rostly řasy s křemitými schránkami, rozsivky (Diatomeae). Schránky odumřelých řas po usazení vytvořily tzv. křemelinový štít, vrstvu až několik metrů silnou (křemelina, diatomit), která se zde až do 60. let těžila. Používá se ve stavebnictví nebo pro výrobu filtrů. V roce 1867 vyrobil Alfréd Nobel za pomoci křemeliny a nitroglycerinu dynamit.

Mofety

Mofety

Z podloží uniká na povrch oxid uhličitý, který vytváří v povrchové vrstvě křemeliny nálevkovité prohlubně (mofety, bahenní sopky). Mofety jsou někdy naplněny vodou a bublají, za sucha jsou prohlubně prázdné  a oxid uhličitý uniká za hlasitého syčení.

Plochy bez vegetace jsou za suchého počasí pokryty výkvěty solí, převládá bělavá Glauberova sůl.

Přítomnost solí podmiňuje výskyt slanomilné vegetace, roste tu např. kuřinka solná, bahnička, sivěnka přímořská nebo šťovík.

V jihovýchodní části rezervace se nachází rašeliniště (odděleno cestou k osadě Kateřina a železnicí), kde najdeme rašeliníky, mechy, ostřice, jednokvítek velekvětý, hadí mord maloúborný nebo rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia).

Rezervace je cenná i ze zoologického hlediska, žijí zde ještěrka obecná i živorodá, ropucha obecná i krátkonohá nebo čolek horský. Z ptáků jmenujme racky, čejky, jeřába popelavého, kulíka říčního, v rákosí hnízdí moták pochop.

NPR Soos

NPR Soos

Součástí NPR je naučná stezka Soos, která začíná i končí u informačního střediska vedle železniční stanice Nový Drahov – Hájek. Okruh je dlouhý asi 2 km a má asi 10 zastávek (Císařský pramen, zoologie, křemelina, mofety, slaniska, minerální prameny). Trasa je nenáročná a vhodná i pro vozíčkáře, vede převážně po povalových chodnících. Na naučnou stezku se dostaneme pouze se vstupenkou, která platí i do Muzea přírody Chebska, muzea dinosaurů a přírodního a geologického parku.

Rezervace je přístupná pouze po naučné stezce. Otevřeno je v roce 2022:

duben, květen, červen 9:00 – 17:00 hodin

červenec, srpen 9:00 – 18:00 hodin

září, říjen  9:00 – 17:00 hodin

listopad  10:00 – 16:00 hodin (POUZE O VÍKENDECH – pátek, sobota, neděle)

Vstupné v roce 2022 je 100 Kč dospělí, 80 Kč studenti a ZTP, děti od 7 do 15 let 50 Kč. (Otevírací dobu i vstupné zkontrolujte zde.) U vstupu je Stanice handicapovaných živočichů Soos. Navštívit můžeme i daňčí oboru. Milovníci železnice si přijdou na své na úzkorozchodné dráze Kateřina. Jezdí se ale jen ve vybrané termíny.

Z Františkových Lázní vede do Soosu červená turistická značka (6 km). Cyklisté sem dojedou po cyklotrase 2133. Obě trasy vedou po okraji rezervace. Na místě je parkoviště pro auta i autobusy. U Soosu je i vlaková zastávka na trati Luby u Chebu – Cheb.

NPR Soos je zachycena na videu České televize Minuta z přírody.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *