Jindřichova skála – vyhlídka i lišejníky

Informační tabule na Jindřichově skále, únor 2016

Informační tabule na Jindřichově skále, únor 2016

Jindřichova skála se nachází na okraji CHKO Brdy, asi 1 km JJV od obce Malá Víska (okres Beroun). Nadmořská výška tohoto území je cca 588 metrů.

Tento skalní útvar (mrazový srub) byl vytvořený v kambrických slepencích a patří k největším v Brdech. Skalní stěna má výšku až 21 m, její úpatí je složené z mohutných bloků. Okolo leží kamenné moře, které vzniklo zvětráváním skal. Má délku 125 metrů a široké je 40 metrů.

jindrichskala2Název Jindřichova nese skála od začátku 20. století. Jmenuje se po původním majiteli komárovského panství knížeti Heinrichovi z Hanau, kterému patřily zdejší lesy. Dřívější název byl Vísecká skála (podle nedaleké Malé Vísky).

Z důvodu bezpečnosti návštěvníků bylo na skále v roce 1910 vybudováno zábradlí. To je odlité v komárovských železárnách z litiny. V roce 2014 bylo zrekonstruováno, zničené a odcizené sloupky byly nahrazeny novými, opět litinovými.

Na plošině je od roku 2014 též umístěna informační tabule.

Výhled na Valdek

Výhled na Valdek

Z Jindřichovy skály je pěkný výhled na údolí Červeného potoka, na zříceninu hradu Valdek na protějším svahu, ale i na kopce Křivoklátské vrchoviny za hradem.

Starý dub na Jindřichově skále, únor 2016

Starý dub na Jindřichově skále, únor 2016

Na Jindřichově skále nás zaujaly i staré stromy, např. starý vykotlaný dub na okraji skal nebo borovice bez kůry poskytující bydlení nejen hmyzu. I další dřeviny (modříny, jeřáby) jsou zajímavé – jsou porostlé lišejníky (provazovka, terčovka) a vytvarované působením větru. Rostou zde i jedle, smrky nebo břízy. Lišejníky (dutohlávky, pukléřka islandská) rostou i na zemi a na skalách. Spolu s nimi i brusnice borůvka a brusinka, vřes nebo trávy. Nechybí ani mechy, které porůstají i větve stromů.

Lišejníky

Lišejníky

Na Štědrý den roku 2019 byla Jindřichova skála vyhlášena přírodní památkou. Důvodem vytvoření chráněného území o rozloze 5 hektarů jsou “silikátové sutě, skály a skalnaté výchozy slepenců s typickými geomorfologickými důsledky mrazového zvětrávání v minulosti a na ně vázané ekosystémy, kterými jsou štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin a boreokontinentální bory” (AOPK 2019).

Cesta k Jindřichově skále je značená žlutou turistickou značkou. Z Malé Vísky se podél louky vydáte do CHKO Brdy (do kopce, směrem do bývalého VVP). Až vstoupíte do lesa, změní se asfaltová silnice na zpevněnou cestu. Po ní budete pokračovat ještě cca 200 metrů, pak odbočíte doleva na lesní cestu. Po ní už je to k Jindřichově skále jen necelých 500 metrů. Z Malé Vísky je to k Jindřichově skále něco málo přes 1,5 kilometru.

Vzhledem ke křehkosti lišejníků na skalách a skalních sutích je v PP Jindřichova skála zakázán vstup mimo značené turistické trasy!

Nechodí sem ale jen turisté, skály sloužily i horolezcům. Na vrchol vedlo přes 50 cest, které mají klasifikaci 4 až 8+. Po vzniku přírodní památky je horolezení zakázáno.

Milovníkům skal a lišejníků doporučujeme návštěvu nedalekého Beranu nebo Třítrubeckou vyhlídku (49.7034636N, 13.7844917E) .

Zdroje kromě uvedených ve zdrojích:

AOPK (2019): Plán péče o PP Jindřichova skála na období 2019-2029. Dostupné z http://brdy.ochranaprirody.cz/res/archive/211/070538.pdf?seek=1576677817. Citováno 20.12.2019.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *