Přírodní památka Čertova hráz

Přírodní památka Čertova hráz se nachází v okrese Plzeň-sever, asi 3 km západně od obce Kozojedy na soutoku Kralovického a Lednického potoka. Vyhlášena byla roku 1976 na území o rozloze 1,58 ha.

PP Čertova hráz

PP Čertova hráz

Čertova hráz se nachází v centrální části přírodního parku Rohatiny.

Předmětem ochrany přírodní památky je okrouhlík vzniklý vodní erozí a rostlinná společenstva, která se zde nacházejí. Geologický podklad tvoří slabě přeměněné břidlice až droby s žilkami křemene. Údolí potoka je ohraničené příkrými svahy se skalními výchozy a zvětralinovým pokryvem.

Nedaleko se nacházejí štoly a haldy po těžbě vitriolové (kamenečné) břidlice. Ta se používala k získávání kyseliny sírové, stejně jako břidlice z lomu u Hromnic (PP Hromnické jezírko). Štola Rohatiny I má dva vchody a je tvořena několika propojenými chodbami. Část štoly je zatopena vodou. Zimuje zde několik druhů netopýrů – netopýr velký (Myotis myotis), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr vodní, netopýr severní a netopýr ušatý.

Mezi společenstva, která se zde nacházejí, patří společenstvo slunných skal (na jižních svazích řeky Střely). Zde se vyskytuje především tařice skalní (Aurinia saxatilis), která roste na vápenatých a silikátových stanovištích, dále rozchodníky (rozchodník ostrý, velký, skalní, bílý), dále kapraďorosty – osladičsleziník severní, sleziník červený apod. Na výslunných stanovištích se vytvářejí jednoduchá společenstva složená zejména ze sukulentů a terofytů, které v letním období často odumírají.

certovahraz1Jsou zde zastoupeny i pohyblivé (sušší a acidofilní) sutě vznikající maloplošně pod skalními rozpady. Roste tu tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), roztroušeně dobromysl obecná (Origanum vulgare), světlík tuhý (Euphrasia stricta), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), hadinec (Echium vulgare) nebo pelyněk ladní (Artemisia absinthium). Ojediněle je zastoupena i skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca), tomkou (Anthoxanthum) nebo smělkem (Koeleria).

V údolí Střely se vyskytují olše lepkavá, jilm, hluchavka skvrnitápitulník žlutýdevětsil lékařskýpřeslička rolní, violka nebo sasanka hajní.
Z živočichů jmenujme užovku hladkou (Coronella austriaca), zmiji obecnou (Vipera berus), muflony a další.

certovahraz_12_3_2011

Nejlépe je PP Čertova hráz přístupná z Lednice nebo z Kočína. Na obou trasách se několikrát musejí překonávat potoky, proto dejte pozor především po deštích nebo při jarním tání.

 

Video České televize – Minuta z přírody: Čertova hráz

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *