Vrch Beran – vyhlídky i zajímavé lišejníky

Na vrcholu Berana, 18.11.2017

Vrch Beran se nachází  asi 2 km jihovýchodně od obce Zaječov (okr. Beroun), na okraji CHKO Brdy. Jeho nadmořská výška činí 684 metrů. Název kopce byl prý odvozen od Beranova dubu, který stával mezi vrcholem Berana a klášterem Svatá Dobrotivá (Hajšman, 2013). Původně tudy procházela hranice mezi hořovickým a zbirožským panstvím.

Podloží je tvořeno polymiktickými slepenci a pískovci. Slepence vystupují na mnoha místech na povrch a tvoří skalní výchozy, pod nimi vznikla suťová pole.

Na skalách rostou borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua) nebo břízy (Betula sp.). Najdeme tu i smrk ztepilý (Picea abies) a buk lesní (Fagus sylvatica). V podrostu jsou brusnice brusinka a borůvka, mechy i traviny. Skály i dřeviny jsou porostlé spoustou lišejníků. Mapovník zeměpisný, pukléřka islandská (Cetraria islandica), dutohlávky nebo terčovka jsou jen některé z nich. A nechybí ani Fabiánovy vousy – provazovka. Vyskytují se tu i druhy uvedené v Červeném seznamu, např. Aspicilia laevata (blízká ohrožení), krásnice oranžová (Caloplaca pyracea, málo dotčený taxon), Cladonia stygia (blízká ohrožení), Melanelia stygia (ohrožená) (Malíček, 2013).

Na Beranu najdete dvě vyhlídková místa, obě na skalách. Na vrchol Beranu vede z jihovýchodu cesta po kamenných schodech lemovaných dalšími kameny. Schodiště prý nechal vybudovat ředitel hořovického velkostatku Liebus (Dvořák, 2015). Verze jiná říká, že schody byly vybudovány před návštěvou T.G. Masaryka na vojenském cvičení. Ve třicátých letech minulého století tu bývala dřevěná vojenská pozorovatelna.

Skály na Beranu, 18.11.2017

Samotný vrchol dnes moc pěkný výhled nenabízí, rozhledu brání stromy. Ze severnějšího vyhlídkového místa (49°45’45.581″N, 13°51’58.853″E) v nadm. výšce asi 655 metrů je vidět obec Jivina, masiv Radče nebo hrad Točník.

Z dalších vyhlídkových míst doporučujeme i bývalou vojenskou stavbu (49°45’33.14″N, 13°52’11.210″E). Toto kontrolně-pozorovací stanoviště, odkud je krásný výhled na dopadovou plochu Jordán i Tok, před lety vyhořelo. Vede sem asfaltová cesta s točnu na konci.

Návštěvu Beranu můžete spojit s procházkou na hrad Valdek, Jindřichovu skálu, Malou Vísku a Neřežín. Mapka trasy zde.

Zdroje (kromě uvedených ve zdrojích):

Hajšman, J. (2013): Tajemství brdských vrcholů II. Plzeň. Starý most.
Dvořák, O. (2015): Pustinami středních Brd. Regia.
Malíček, J. (2013): Zajímavé nálezy lišejníků v Brdech. In Erica (20), Západočeské muzeum v Plzni. Dostupné z https://botany.natur.cuni.cz/licheno/soubory/publikace/[39]Malicek_Brdy.pdf . Citováno 19.11.2017.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *