Řeka Střela

Ostrůvek v řece Střele pod Dolním Hradištěm, 2005

Ostrůvek v řece Střele pod Dolním Hradištěm, 2005

Řeka Střela, dříve nazývaná „Sázava západních Čech“, Šipka, Schalotka nebo Brocnice, pramení pod Prachometským kopcem (andezitová stolová hora) na severním okraji Tepelské vrchoviny v nadmořské výšce 678 metrů nad mořem.

Povodí o rozloze 922,2 km2 odvodňuje část okresu Karlovy Vary a velkou část okresu Plzeň-sever.

Nejprve Střela připomíná luční potok, teprve pod Toužimí začíná klesat do zalesněného údolí.

Na 66,70 km se nachází vodní nádrž Žlutice, vystavěná v letech 1965 – 1968. Nádrž ležící 25 km jihovýchodně od Karlových Varů zaujímá plochu 161,5 ha, celkový objem je 14,54 mil. m3 (stálý objem 1 mil. m3, zásobní objem 11,8 mil. m3). Vodní dílo zásobuje pitnou vodou města Žatec, Toužim, Podbořany a jejich okolí, dále slouží průmyslu a pro závlahy a částečně zajišťuje i ochranu před povodněmi. Hráz nádrže je 235 m dlouhá a 27 m vysoká. Přehrada není přístupná veřejnosti.

Na 58. km do řeky ústí Malá Střela (Trasovka).

Střela pod Dolním Hradištěm, 26.2.2011

Střela pod Dolním Hradištěm, 26.2.2011

Po deseti kilometrech teče Střela kolem Rabštejna, nejmenšího města ve střední Evropě. V obci se nad řekou klene gotický kamenný most ze 14. století. Městečkem a údolím Střely vede naučná stezka na níž je možno shlédnout starý lom na pokrývačskou břidlici, která byla využita i na střechu chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V okolí řeky jsou betonová opevnění (řopíky) z 2. poloviny třicátých let, které byly budované k ochraně Československé republiky.

Pod Rabštejnem vstupuje řeka do kaňonu s pralesovitým porostem buků a smrků, lidskou přítomnost zde připomínají jen starobylé mlýny. Na 29. kilometru se do Střely vlévá Manětínský potok, dále po proudu jsou chaty a tábory.

Před Plasy řeka protéká malou přehradou. Pod Nebřezinami vstupuje Střela do svého posledního kaňonovitého úseku. Okolí této části toku (i řeka sama) jsou chráněny jako EVL Přírodní památka Kaňon Střely v soustavě chráněných území Natura 2000. Zde ústí do Střely Kaznějovský potok, který vodu řeky znečišťuje (v dřívějších letech se situace výrazně zlepšila, ale poslední dobou je opět patrné zhoršení – byla znovu zprovozněna kaznějovská chemička). Pod Dolním Hradištěm přibírá Střela poslední přítok – Kralovický potok, který je součástí Přírodního parku Rohatiny.

Po toku dlouhém 97,4 km se řeka u Liblína vlévá do Berounky. Průměrný průtok Střely v ústí je 3,2 m3/s.

image005

Mapa povodní Střely

U Střely převládají levostranné přítoky, říční síť je stromovitá.

Na 16,3 říčním kilometru se nachází hydrologická stanice Plasy. Stanici najdeme pod silničním mostem, na levém břehu řeky. Nula vodočtu je v nadmořské výšce 316,89 m n.m., plocha příslušná ke stanici je 775,02 km2 (84% procent povodí toku). Podle dat z Hydrologických poměrů (1967) má Střela, stejně jako jiné české řeky, největší průtok na jaře (březen) v době tání.

Průměrný roční stav je 52 cm, pod 23 cm je stav sucha, nad 200 cm je vyhlašován 3. stupeň povodňové aktivity. Maximální naměřený stav vody byl v roce 1978 – 328 cm.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *