Přírodní památka Přesyp u Malolánského

PP Přesyp u Malolánského, červenec 2016

PP Přesyp u Malolánského, červenec 2016

Přírodní památka Přesyp u Malolánského se nachází východně od Pardubic, mezi obcemi Zminný, Veská a Malolánsko. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1982 a chrání písečný přesyp s psamofilní vegetací. Nejvýznamějším zástupcem rostlin je ostřice pískomilná (Carex pseudobrizoides). Chráněné území má rozlohu 2,65 ha, nadmořská výška je 227-228 metrů.

PP Přesyp u Malolánského je součástí lesa mezi Veskou a Malolánským, jihozápadní hranici PP tvoří lesní cesta. Podloží území tvoří písečný přesyp na štěrkopíscích, půdy jsou kambizemě a podzoly.

Psamofilní druhy jsou vázané na nezarostlá místa na jihu, jihozápadě a severozápadě území, i sem se ale šíří ostružiníky, traviny a náletové dřeviny. Kromě ostřice pískomilné (kriticky ohrožený druh, C1) zde roste i ohrožený kolenec Morisonův (Spergula morisonii, C3) nebo kostřava ovčí (Festuca ovina). Druhem typickým pro teplá písčitá místa je i tráva paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), druh vyžadující další pozornost (C4a).

Z dalších druhů bylin můžeme jmenovat metličku křivolakou (Avenella flexuosa), třtinu křovištní (Calamagrostis epigejos), která vytlačuje ostatní druhy,  nepůvodní turanku kanadskou (Conyza canadensis) nebo ježatku kuří nohu (Echinochloa crus-galli).

Stromové patro je tvořeno borovicí lesní (Pinus sylvestris) a dubem letním (Quercus robur), roustou zde i nepůvodní druhy dřevin jako např. javor stříbrný (Acer saccharum), střemcha pozdní (Prunus serotina; nejvíce invazní), dub červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia pseudacacia), z jehličnanů borovice Banksova (Pinus banksiana) nebo borovice vejmutovka (Pinus strobus). Na borovici lesní roste jmelí bílé borovicové (Viscum album subsp. austriacum). Celkem zde bylo při průzkumu (Prausová, 2011) zjištěno více než 100 taxonů cévnatých rostlin.

Z živočichů zde můžete potkat mravkolva běžného (Myrmeleon formicarius), z ptáků pěnici černohlavou nebo pěnkavu obecnou.

Přírodní památka je ohrožena zarůstáním rozvolněného substrátu a snížením množství světla díky zarůstání dřevinami.

Nejsnáze je lokalita přístupná po lesní cestě, která spojuje Malolánské a Veskou. Na blízké silnici jistě najdete i místo, kde necháte svoje auto. Vede tudy i cyklotrasa 4254.

Asi 1,6 km severozápadně odtud se nachází PP Vesecký kopec.

 

Zdroj: Prausová, R. (2011): Botanický inventarizační průzkum PP Přesyp u Malolánského.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *