Přírodní rezervace Smraďoch

PR Smraďoch, květen 2011

Povalový chodník a naučná tabule v PR Smraďoch, květen 2011

Přírodní rezervace Smraďoch chrání lesní rašeliniště s vývěry minerálních vod a výrony oxidu uhličitého a sirovodíku. Rezervace byla vyhlášena v roce 1968 na ploše 8 ha (v roce 2007 byla rozšířena na 11 ha) v katastru Mariánských Lázní. Nadmořská výška území je 768 – 786 m. Horninové podloží tvoří amfibolity a chloritické břidlice.

Minerální prameny vznikají vyvěráním podzemní vody, která se při průchodu horninami obohacuje o minerální látky, na povrch. Stejně jako minerální vody, tak i výrony plynů, tzv. mofety, jsou pozůstatkem sopečné činnosti. Z mofet uniká oxid uhličitý a sulfan (sirovodík). Pokud by se zvýšila koncentrace plynů v místě, může dojít k udušení menších živočichů, např. hmyzu.

Zelené jezírko

Zelené jezírko

Plyny vyvěrají i v tzv. Zeleném jezírku, kde jsou vidět shluky zelených řas.

Součástí rezervace je rašeliníková a  podmáčená smrčina. V rašeliništi, které podle množství srážek vysychá nebo se zaplňuje vodou, rostou masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), dále šicha černá (Empetrum nigrum) nebo klikva bahenní (Oxycoccus palustris).

Rezervací prochází 76 m dlouhá Naučná stezka Smraďoch (zbudovaná v roce 1976). Cesta je tvořená povalovým chodníkem, takže je vhodná i pro vozíčkáře. Je jednoduše přístupná z parkoviště u silnice mezi Mariánskými Lázněmi a obcí Prameny. Naučná stezka je tvořena jedinou tabulí, která je umístěna na vyhlídkové plošině u mofet. Zápach zkažených vajec, který se od mofet šíří do okolí, jen potvrzuje správnost názvu stezky i rezervace. Nás na vyhlídkové plošině překvapili “ovádi”, kteří nás svým bzučením a kousáním doprovázeli až k parkovišti.

Rašeliniště

Rašeliniště

Cyklisté sem dojedou po cyklotrase  2139. Přes PR Smraďoch prochází modrá TZ z Mariánských Lázní do obce Prameny, po okraji rezervace vede červená TZ.

Asi 600 m od PR Smraďoch vyvěrá Farská kyselka. Dostanete se k ní po modré turistické značce.

V blízkosti PR Smraďoch se nachází NPP Upolínová louka, která přes silnici sousedí s NPP Křížky, kde si můžeme prohlédnout hadcový kopeček s typickou květenou. Naučná stezka Kladská, která vede okolo stejnojmenného rybníka, se nachází u osady Kladská při silnici vedoucí do Lázní Kynžvart.

Krátký dokument o PR Smraďoch – Minuta z přírody (ČT)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *