Národní přírodní památka Šipka

Jeskyně Šipka, srpen 2011

Jeskyně Šipka, srpen 2011

Národní přírodní památka Šipka se nachází u obce Štramberk (okres Nový Jičín) v Moravskoslezském kraji.

NPP Šipka se rozkládá na severním svahu kopce Kotouč a má rozlohu 29 hektarů. Nadmořská výška území je 370 – 525 metrů. Od roku 1960 je zde chráněno archeologické naleziště a lokalita reliktních rostlin. Vrch Kotouč je tvořen převážně vápencem, který se na jeho jižní straně také těží. Štramberské vápence jsou jedním z nejbohatších nalezišť zkamenělin v Evropě.

Chodby jesky ně Šipka, pamětní deska J. Maška

Chodby jesky ně Šipka, pamětní deska K. J. Maška

Volně přístupná jeskyně Šipka je dnes skalní bránou, ze které odstupují dvě chodby, devatenáct metrů dlouhá Jezevčí díra a třicet osm metrů dlouhá Krápníková chodba. Jsou zde i zbytky krápníkové výzdoby. Šipka je nalezištěm mnoha kosterních pozůstatků. V roce 1880 zde byla nalezena část čelisti neandrtálského dítěte stará více než 30 000 let. Byly objeveny i kamenné nástroje a kosti asi 130 druhů živočichů, např. srstnatého nosorožce, mamuta, hyeny nebo lvů.

Vrchol Kotouče, srpen 2011

Vrchol Kotouče, srpen 2011

V době bronzové mělo být ve vrcholových partiích Kotouče hradiště, území bylo osídleno i Kelty. V roce 1881 se na jižním svahu kopce začal těžit vápenec. Těžba, která zničila několik jeskyní i významných ekosystémů, pokračuje dodnes (ne na území NPP).

V květnatých bučinách a suťových lesích roste např. áron východní (Arum cylindraceum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), jelení jazyk celolistý, orchideje krušík drobnolistý nebo vemeník zelenavý.  V lesích žije výr velký, datel černý nebo holub doupňák. Vyskytují se zde ještěrky (obecná, zední), užovka obojková, ropucha obecná a zelená. Z hmyzu můžeme potkat otakárka fenyklového i ovocného, soumračníka čárkovaného nebo různé druhy čmeláků. Byl zde znovuvysazen motýl jasoň červenooký.

Kromě lesů se tu vyskytují i společenstva suchých trávníků a skalních štěrbin.

Vrchol Kotouče, srpen 2011

Busta B. Smetany v Národním sadu, srpen 2011

Od roku 1922 je na svazích Kotouče tzv. Národní sad – přírodní galerie bust českých osobností.

Okrajem NPP vede červená TZ ze štramberského nádraží, vnitřkem NPP prochází Lašská naučná stezka Štramberk.

Automobil můžete zaparkovat u Národního sadu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *