Přírodní rezervace Kozelka

Vstup do PR Kozelka, říjen 2011

Vstup do Přírodní rezervace Kozelka, říjen 2011

Přírodní rezervace Kozelka se nachází ve vrcholových partiích a na svazích kopce Kozelka, asi 2 km severně od obce Nečtiny (okres Plzeň – sever).

Přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1972 a má rozlohu 33,15 hektarů. Předmětem ochrany je stolová hora s pseudokrasovými jevy ve vulkanitech. Trachybazaltová hora vystupující v průměru o 125 metrů nad okolní terén je pozůstatkem mladotřetihorního lávového příkrovu. Okolní permokarbonské horniny byly v průběhu času erodovány a odneseny.

Stolová hora je ohraničena kolmými skalními stěnami. Jsou zde dva vrcholy, Kozelka (659,8 m n.m.) a Doubravický vrch (659,4 m n.m.), které jsou oddělené mělkým sedlem. Vrcholová plošina byla zasažena mrazovým zvětráváním. Jeho působením vznikly velké skalní bloky, věže a sloupy. Dalším rozpadem materiálu vznikají sutě.

PR Kozelka, říjen 2011

PR Kozelka, říjen 2011

V území jsou patrné i tzv. pseudozávrty, jinak typické pro krasová území.

Kozelka je zarostlá lesem (rostou tu např. borovice, břízy, smrky, jeřáby), okolí tvoří pole a louky (s jehlicí trnitou nebo chrpou luční). V PR Kozelka najdeme i partie suťových lesů a suchých strání. Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo) nebo čáp černý (Ciconia nigra).

Vyhlídka Kozelka v západní části stolové hory nabízí pěkný rozhled do okolí, např. na Nečtiny.

Skály na Kozelce využívají horolezci. Je zde přes 400 horolezeckých cest s obtížností 3-9.

Do PR Kozelka vede červená TZ z Nečtin (2,8 km) nebo Mezí (3,8 km). Auto můžete nechat např. v Nečtinech, Doubravici nebo Mezí.

V okolí se nacházejí i další stolové hory, např. Chlumská hora (3,5 km SV) nebo Vladař (10 km SSV).

Výhled z vyhlídky Kozelka, říjen 2011

Výhled z vyhlídky Kozelka, říjen 2011

PR Kozelka v pořadu České televize Minuta z přírody zde.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *