Přírodní rezervace Vladař

Naučná stezka Vladař, duben 2014

Vrchol hory Vladař je součástí PR, duben 2014

Přírodní rezervace Vladař, vyhlášená už v roce 1970 ( původně rozloha 11 ha), se nachází v okrese Karlovy Vary, necelé 4 kilometry východně od Žlutic.

PR o rozloze 227,12 ha leží na vrchu Vladař a na jeho svazích. Předmětem ochrany území v nadmořských výškách 466 až 695,6 m n.m. jsou hercynské dubohabřiny, suťové lesy a suché trávníky.

Vladař je čedičová stolová hora. achází se v oblasti srážkového stínu, takže je zde poměrně sucho. Dle Plánu péče (CHEV, 2011) se zde vyskytuje více než 250 taxonů cévnatých rostlin a 34 druhů ptáků.

V dubohabřinách na západních a jižních svazích roste dub zimní (Quercus petraea), buk, javory nebo lípa. V podrostu najdeme např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata) nebo řimbabu chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum). Z ohrožených druhů pak lilii zlatohlavou (Lilium martagon, §3) nebo bělozářku liliovitou (Anhericum liliago, §3).

V suťových lesích na úbočích hory převažují javory (javor klen a j. mléč), lípy (srdčitá a velkolistá), roste tu i hloh, líska obecná (Corylus avellana), angrešt srstka (Ribes uva-crispa), z bylin např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis).

V suchých trávnících roste např. devaterník velkokvětý, kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), štírovník růžkatý, pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) nebo divizna knotovitá (Verbascum lychnitis), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač kukačka (Orchis morio) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

V PR Vladař se nacházejí i biotopy, které nejsou předmětem ochrany: sečené louky, vlhké pcháčové louky, mezofilní a xerofilní křoviny, vrbové křoviny, jasanovo-olšové luhy nebo suché acidofilní doubravy a další.

Vladař je i významnou archeologickou lokalitou. Na vrcholu stolové hory bylo hradiště starověké, keltské a slovanské.

PR Vladař je součástí stejnojmenné evropsky významné lokality.

Na vrchol Vladaře se dostaneme po červené (5 km ze Žlutic, 10 km z Rabštejna nad Střelou) nebo žluté TZ (6,6 km z Chyše, 8,3 km ze Žlutic). Přírodní rezervací Vladař prochází naučná stezka Cesta za pověstí a Naučná stezka Vladař.

 

Zdroj (mimo uvedené ve zdrojích): Centrum human. a environment. vzdělanosti (2012): Plán péče o PR Vladař. Praha.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *