Přírodní rezervace Jezírka

image003Přírodní rezervace Jezírka, vyhlášená v roce 1995, se nachází nedaleko obce Skryje, v CHKO Křivoklátsko. Jezírka leží na Zbirožském potoce v nadmořské výšce 265–440 m, jejich rozloha je 59,5 ha. Předmětem ochrany přírodní rezervace je geomorfologicky pestré území s různými rostlinami i živočichy. Místo je i významným nalezištěm kambrické fauny.

Geologické podloží lokality tvoří dacity, tufy a místy břidlice.

Nejrozšířenějším rostlinným společenstvem jsou habrové javořiny (habrjavor klenjedle bělokorátis červený). Na dně údolí se nachází olšiny (olše lepkavávraní oko čtyřlisté). Na skalách se rostou různé druhy mechů, kapradě, osladiče, ale i borovice nebo javory (javor babyka).

Cesta ke Skryjským jezírkům

Cesta ke Skryjským jezírkům

Z živočichů se zde vyskytují vzácní plži, pavouci a různé druhy hmyzu. V potoce žije vranka obecná nebo rak říční. Z ptáků jmenujme konipasa horského, čápa černého, skorce vodního nebo ledňáčka říčního.

Skryjská jezírka jsou vyhledávaným cílem turistů všech věkových kategorií a dokonce i cyklistů. My auto necháváme zaparkované ve Skryjích a vydáme se po modré turistické značce do PR Jezírka. Jdeme po cestičce ve svahu nad Zbirožským potokem, přelezeme několik skal a jsme u jezírek vzniklých zvětráváním dacitů. Po dřevěné lávce se dá jezírko přejít, na druhém břehu je informační cedule, ze které se dozvídáme, že jezírka vznikla po vydatných deštích v roce 1872.

Návrat do Skryjí je možný zpět po modré. My jsme se vydali až k Podmokelskému mlýnu (tady se dá také parkovat), od něj po silnici do Čilé a po červené zpět do Skryjí. Krátkou zastávku jsme udělali u jezu na řece Berounce. Trasa měřila asi 9,5 km a zabrala 3 hodiny času. Ve Skryjích je možné se občerstvit v několika hospůdkách. Také můžete navštívit Památník J. Barranda.

Křivoklátsko, okolí řeky Berounky, ale i Skryjská jezírka jsou známá z povídek spisovatele Oty Pavla.

PR Jezírka navštívil Václav Chaloupek při natáčení dokumentu Minuta z přírody.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *