Přírodní rezervace Střela

Sutě pod zámkem, srpen 2008

Sutě pod zámkem, srpen 2008

Přírodní rezervaci Střela, vyhlášenou v roce 1976, najdeme jižně od obce Rabštejn nad Střelou (Plzeň – sever).  Rezervaci můžeme lokalizovat v údolí a na svazích řeky Střely přibližně od kamenného mostu v Rabštejně až po Kozičkův mlýn. Rezervace se nachází v nadmořské výšce od 380 do 528 m nad mořem. Na území o rozloze 314,21 ha je chráněna teplomilná vegetace a květena submontánního typu v meandrech řeky Střely.

Střela je třetí největší přírodní rezervace v západních Čechách (po Božídarském rašeliništi a Povydří).

tolita lékařská - květy

tolita lékařská – květy

Podloží tvoří fylity s polohami tzv. pokrývačských břidlic, které se dají štípat na tenké desky. Pokrývačské břidlice byly těženy v několika lomech, např. jižně od zámku. Byly použity nejen na střechy místních chalup, ale i na střechu chrámu sv. Víta v Praze.

Nejvýznamnějším rostlinným společenstvem je skalní vegetace, z druhů např. kostřava sivá (Festuca glauca), rozchodník bílý (Sedum album), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) nebo tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria).

samorostlík klasnatý

samorostlík klasnatý

Z dalších rostlin můžeme jmenovat druhy rostoucí na zalesněných svazích jako jsou jedle bělokorá (Abies alba), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), kručinka barvířská (Genista tinctoria) nebo oměj pestrý (Aconitum variegatum).

Z živočichů tu můžeme najít např. stepníka rudého, zmiji obecnou (Vipera berus), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), vydru říční, raka kamenáče, na březích řeky i ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

mlok skvrnitý

mlok skvrnitý

Návštěvníci si mohou PR Střela prohlédnout z naučné stezky nebo rezervací prochází modrá TZ ve směru na Žihli i Manětín. Parkování je možné v Rabštejně nad Střelou. Cyklisté se do Rabštejna dostanou po cyklotrase 2278.

 

Přírodní rezervace Střela byla prezentována v minidokumentu Minuta z přírody České televize.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *