Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky (vyhl. 1955) leží 3 km východně od obce Nové Mitrovice, v katastru obce Chynín. Území o rozloze 29,3 hektaru a nadmořské výšce 690 až 778 metrů chrání reliktní bor a jedlobučinu na buližníkových skalách a sutích.

Jméno získaly skály podle spálenopoříčského purkmistra Jana Fajmana, který zde kdysi vlastnil část lesa.

Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky se rozkládá na svazích a vrcholu Fajmanovy skály (778 m n.m.). Podloží tvoří břidlice, droby, metabazalty a v nich buližníkové vložky. Dominantou území je buližníkový suk (cca 110 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký), pod nímž je kamenné moře. V jižní části PR najdeme mrazové sruby a hranáče.

Na buližnících roste reliktní bor s borovicí lesní (Pinus sylvestris), břízou bělokorou (Betula pendula) a jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). V podrostu najdeme borůvku (Vaccinium myrtillus), brusinku (Vaccinium vitis-idaea) a metličku křivolakou (Avenella flexuosa), mechy a lišejníky.

Jedle v PR Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Jedle v PR Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Ve fragmentech bučin se kromě jedle bělokoré (Abies alba) můžeme setkat se sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea).

Na kamenech rostou mechorosty a lišejníky, např. terčovka Arctoparmelia incurva nebo pupkovka mnoholistá (Umbilicaria polyphylla), typické pro vyšší polohy.

Ve skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo).

V PR najdeme i pozůstatky po těžbě kamene.

Nejkratší cesta k PR Fajmanovy skály a Klenky vede z Planin (4,6 km) nebo Chynína (3,2 km).

PR Fajmanovy skály a Klenky v krátkém videu ČT zde.

Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Fajmanovy skály a Klenky, 1.5.2016

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *