Přírodní rezervace Krašov

Hlaváč žlutavý

Hlaváč žlutavý

Přírodní rezervaci Krašov, vyhlášenou už v roce 1952 (znovu v roce 1992), nalezneme v katastru obce Bohy na severním Plzeňsku v přírodním parku Hřešihlavy. Rezervace se nachází na svahu na levém břehu řeky Berounky a v údolí Brodeslavského potoka, na němž najdeme i pár menších vodopádů. Nadmořská výška se pohybuje mezi 266 a 376 metry nad mořem. Na území o rozloze 36,28 ha je chráněna skalní a teplomilná vegetace, nachází se zde i zřícenina hradu Krašova z 1.pol. 13. století.

Podloží přírodní rezervace tvoří proterozoické horniny (břidlice a droby) s příměsí porfyrů.

Hvozdík kartouzek

Hvozdík kartouzek

Zastoupena jsou společenstva skalních stepí, dubohabřiny, reliktní bor, ale i smrková monokultura. Nejvíce zastoupená je skalní step, která pokrývá jižní svah pod hradem. Vyskytuje se zde skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), slivoň trnka (Prunus spinosa), svída krvavá (Cornus sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaeus), javor babyka (Acer campestre), z kapradin sleziník červený (Asplenium trichomanes) a s. severní (A. septentrionale), z bylin hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rozchodník bílý (Sedum album), kavyl Ivanův (Stipa pennata), tařice skalní (Aurinia saxatilis) nebo bělozářka liliovitá (Anthericum liliago).

Z živočichů se zde nachází např. užovka podplamatá (Natrix tesselata), užovka hladká (Coronella austriaca), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), rosnička zelená (Hyla arborea), ledňáček říční (Alcedo athis) nebo výr velký (Bubo bubo).

Okrajem rezervace prochází naučná stezka (délka cca 2 km, 5 zastávek), která návštěvníky informuje nejen o přírodní rezervaci, ale i o historii hradu Krašova nebo o vodním díle „Krašov“.

Okrajem PR Krašov prochází modrá TZ z Všehrd do Bohů a žlutá TZ od dvora Rohy k hradu Krašov.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *