Klášter Plasy

Město Plasy se nachází 25 km severně od Plzně v údolí řeky Střely, ve výšce 326 m nad mořem.

Klášter Plasy

Klášter Plasy

Plaské údolí bylo osídleno už v době železné (700 let př.n.l.), ve středověku zde vedla zemská stezka z Českého knížectví do Bavorska. První historická zmínka o Plasích je až z doby založení kláštera. Ten byl založen roku 1144 Vladislavem II. na místě bývalého knížecího dvora řečeného Plaz. Období vrcholné prosperity zaznamenal klášter za vlády Václava I., rozvoj panství byl přerušen revolučním husitským hnutím – roku 1421 husité klášter vypálili. Patnácté a šestnácté století bylo v Plasích obdobím úpadku.

Zlepšení poměrů nastalo až v 17.stol. – roku 1628 začala stavba raně barokní konventní budovy, která počátkem 18.století ustoupila vrcholně baroknímu konventu. V 17. století začala přestavba klášterního komplexu – v šedesátých letech se přestavoval kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stavba s půdorysem latinského kříže byla postavena na základech románské baziliky z 12. stol. Dokladem toho je i stavební dispozice trojlodí. V kostele jsou obrazy od vynikajících českých malířů – např. Karla Škréty (obrazy “Nanebevzetí Panny Marie” a “Nejsvětější Trojice” v hlavním oltáři) nebo Petra Jana Brandla. Matyáš Braun ze zimostrázového dřeva vyřezal sousoší Kristus na kříži a bolestná Panna Marie.

V letech 1685 – 1686 byla bývalá královská kaple (z roku 1265) obestavěna třípatrovými sýpkami a nad ní byla vztyčena věž s dvojitou barokní střechou. V věži je původní hodinový stroj z roku 1686, který byl sestrojen bez pomoci šroubů. Autorem návrhů přestavby byl J. B. Mathey, podle něhož byla v letech 1698 – 1701 vybudována prelatura, sídlo opatů. Také byl přestavěn a rozšířen původně gotický hřbitovní kostel sv. Václava. (Na hřbitově se nachází hrobka rodů Metternichů.)

image001V letech 1711 – 1740 byla za opata Eugena Tyttla přestavěna nová konventní budova. Stavba byla vybudována podle plánů Jana Santiniho a Kiliána Ignáce Dienzenhofera, obdivuhodné je vyřešení základů mohutné stavby v bažinaté půdě – konvent stojí na 5 100 dubových pilotách. Jeho základy jsou tak konzervované tekoucí vodou. Na základním kameni stavby je nápis “aeDIfICIVM hoC sIne aqVIs rVet” – stavba se bez vody zřítí. Velká písmena v nápisu zase značí rok položení 2. základního kamene (1720).

Dne 9. listopadu 1785 byl císařem Josefem II. cisterciácký klášter zrušen.

Panství zrušeného kláštera bylo v roce 1826 prodáno Klementu Lotharu Metternichovi. Panství mělo rozsáhlou zemědělskou výrobu, lesní bohatství, ke zpracovatelským podnikům patřil lihovar, pivovar, pila a cihelna. Metternich nechal postavit železárnu (v místě zvaném U Verku) – byl tu dostatek dřeva, levné pracovní síly, pouze ruda se musela dovážet. Vyráběla se zde litina, hřebíky, nářadí pro domácnost a zemědělství. V roce 1872 byla železárna těžce poznamenána povodní a její provoz už se nepodařilo udržet. Před 1. světovou válkou skončila i výroba práškové minerální barvy, která byla zřízena v bývalé slévárně počátkem 20. století. Část objektů s vysokou pecí je od roku 1945 technickou památkou.

Za Metternichů byl v Plasích obnoven i pivovar. V něm a v dalších hospodářských budouvách dnes sídlí Centrum stavitelského dědictví Plasy zbudované Národním technickým muzeem. V pivovarských sklepích a na spilce dnes funguje Knížecí pivovar Plasy.

V 18. století zde bylo v jižní části údolní nivy Střely vysázeno 200 lip – Alej vzdechů. Tyto stromy jsou dnes památnými dřevinami. Ve třicátých letech 19. století byl v okolí kláštera podél řeky Střely zřízen anglický park. Část tohoto parku dnes tvoří areál Velká louka, kde se konají různé kulturní akce.

Velkostatek Plasy spolu s klášterem zůstal v majetku Metternichů do roku 1945, kdy jej převzal do své správy československý stát.

Už několik desetiletí probíhá rekonstrukce areálu.

Dnes jsou jednotlivé budovy klášterního areálu využívány ke kulturním i hospodářským účelům. V komplexu se nachází muzejní depozitář. V budově konventu je stálá expozice zaměřená na historii plaského lékárenství, barokní obrazová galerie a galerie Strettiů.

Klášterní areál je možno si prohlédnout od listopadu do března pouze ve všední dny a pouze předem objednané skupiny. V dubnu a říjnu je otevřeno jen o sobotách, nedělích a svátcích. Od května do září všechny dny kromě pondělí. V červenci a v srpnu jsou pořádány noční prohlídky. Mezi další akce patří i pouť konaná o druhém víkendu v srpnu, během níž bývá výjimečně přístupný i podzemní systém vyhřívacích chodeb.

Prohlídkové trasy (bližší informace na webu kláštera):

Konvent – tradiční okruh barokním konventem informuje návštěvníky o unikátním řešení základů budovy, uvidíte i barokní fresky na zdech, kapli sv. Bernarda, lékárny nebo zajímavé barokní záchody a další místa.

Kostel – nový prohlídkový okruh kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

Hodinová věž a kaple – po 120 schodech vystoupáte do věže sýpky k hodinovému stroji. Tense každý den ručně natahuje.

Galerie Stretti – v 1. patře konventu jsou k vidění obrazy a grafiky rodu Strettiů, který v Plasích působil. Přístupné na objednávku.

Bezbariérově přístupná je trasa Kostel, v sezóně a po domluvě i Konvent.

V roce 2023 tu byla navíc zpřístupněn Metternichův zámek.

 

Klášterní komplex s okolní zelení byl pro svou výjimečnost zařazen do sledovaných lokalit UNESCO.

Pro lepší informovanost turistů o přírodních a kulturních krásách byla studenty místního gymnázia v roce 1987 vybudována  naučná stezka Plasy. Devět tabulí informuje o konventu, železárně, ale i o rostlinách a živočiších, kteří zde žili a žijí.

Vodník u plaského rybníka

Vodník u plaského rybníka

Na trase naučné stezky leží studánka Prelátka, do které chodili pro vodu mniši už kolem roku 1300. I kníže Metternich si prý nechával každý den nosit vodu z této studánky. V 80. letech minulého století byla studánka upravena, kolemjdoucí se zastavují na osvěžení, ale přijíždějí sem i lidé s kanystry. Voda má vynikající složení a je vhodná i pro kojence.

Turistům jsou Plasy dostupné vlakem nebo autobusem, u rybníka nedaleko kláštera je rozcestník žluté, modré, červené i zelené turistické značky. Cyklisté využijí cyklotrasy 352 a Baroko I, II, III.

Návštěvníkům přijíždějícím autem nebo autobusem jsou k dispozici parkoviště buď přímo u kláštera nebo u rybníka.

Kdo si chce prohlédnout Plasy, údolí Střely a jeho okolí z ptačí perspektivy, může využít služeb Aeroklubu Plasy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *