PR Polánecký mokřad

PR Polánecký mokřad, 25.5.2019

Přírodní rezervace Polánecký mokřad se nachází v katastru obce Polánka, cca 6 kilometrů jižně od Nepomuka (Plzeň-jih). Vyhlášena byla poměrně nedávno, v roce 2000.

Na rozloze necelých 4 hektarů jsou v mělkém údolí chráněny “zrašelinělé a mokřadní louky s výskytem několika druhů zvláště chráněných a vzácných rostlin” (AOPK 2019).

Nadmořská výška území se pohybuje mezi 543 a 555 metry. V lokalitě se nachází prameniště.

Mezi vzácnější druhy rostlin rostoucí na slatiništích patří bařička bahenní, ostřice Davalova (Carex davalliana), přioblá nebo blešní, suchopýr širolistý nebo tolije bahenní (Parnassia palustris). Roste tu i  vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) nebo mochna bahenní (Potentilla palustris). V porostu bezkolencové louky můžeme vidět kosatec sibiřský (Iris sibirica), na slatiništi nebo na vlhkých loukách orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Prstnatec májový v PR Polánecký mokřad, 25.5.2019

Z živočichů tu můžeme pozorovatzajíce, srny, užovku obojkovou (Natrix natrix), rosničku zelenou (Hyla arborea), ropuchu obecnou (Bufo bufo), čolka obecného i horského, skokany zelené i hnědé. Z bezobratlých pak různé brouky, motýly (modrásky, hnědásky, ohniváčky a další) nebo vážky.

Při návštěvě se zastavte i u rybníčku za hranicí rezervace a u koupaliště na druhé straně cesty vedoucí do PR. Možná uvidíte námluvy čolků nebo jejich larvy či pulce ropuchy.

Obcí Polánka prochází cyklotrasa 2162, severně od obce prochází Svatojakubská cesta.

Návštěvu PR Polánecký mokřad můžete spojit i s dalšími cíli. Ideální je jarní procházka přes čtyři přírodní památky (mapka trasy zde). Kromě Poláneckého mokřadu tak uvidíte i skalní masiv PP Velký kámen, bučinu v PP V Houlištích a z dálky i PP Dolejší drahy. Půjdete přes obce s krásnou lidovou architekturou a staletými lípami nebo okolo lomu na kámen.

 

AOPK (2019): Plán péče o PR Polánecký mokřad na období: 2020-2029 [online] [cit. 2019-06-30]. Dostupné z: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=2085

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *