Přírodní rezervace Kobyla

Skály v lomu Na Kobyle

Skály v lomu Na Kobyle, červenec 2013

Přírodní rezervace Kobyla se nachází jihozápadně od obce Koněprusy (okres Beroun) v nadmořské výšce 403 – 470 m. PR byla vyhlášena v roce 1967 na území o rozloze 18,5 ha a je součástí CHKO Český kras. Nově byla PR Kobyla vyměřena v roce 1999.

Chráněn je zalesněný svah kopce Kobyla a přirozeně zarůstající lom stejného názvu. V lomu se nachází též odkryv směrného, tzv. voškovského přesmyku. V místě došlo k přesunu silurských a devonských vápenců přes mladší slivenecké vápence.

V západní stěně lomu je Chlupáčova sluj, ve které byly nalezeny kosti savců z paleolitu – jeskynního lva, medvěda, hyeny nebo nosorožců a nebo archeologické nálezy z doby kamenné. Průzkum zde prováděl např. český badatel Jaroslav Petrbok. Dále zde můžeme najít Zlomenou jeskyni.

V PR Kobyla se nachází porosty bučin, dubohabřin, teplomilných doubrav s dřínem jarním, skalních stepí a trávníků. Rostou tu ohrožené druhy rostlin, např. koniklec luční český, chrpa chlumní, hořec brvitý  nebo dub šípák.

Tunel do lomu Na Kobyle

Tunel do lomu Na Kobyle, červenec 2013

Na dně lomu je malý mokřad, kde se vyskytuje pampeliška bavorská, hadí jazyk obecný nebo několik druhů ostřic. V jezírku a v jeho okolí žijí čolek obecný, skokan hnědý nebo ropucha obecná. V jeskyních zimují netopýři.

Ve skalách hnízdí žluna zelená, datel černý, sedmihlásek, budníček nebo puštík.

PR Kobyla je součástí Ptačí oblasti Zlatý kůň. Rezervací prochází Naučná stezka Zlatý kůň, kterou doporučujeme použít při návštěvě tohoto místa.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *