Přírodní památka Hrádecká bahna

Hrádecká bahna, 19.6.2018

Přírodní památka Hrádecká bahna, vyhlášená v roce 1989, se nachází v blízkosti Hrádku u Rokycan. Lokalita v nivě říčky Klabavy má rozlohu 2,75 ha a nadmořská výška se pohybuje mezi 397 a 403 metry.

Předmětem ochrany PP Hrádecká bahna je “slatinná a mokrá louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin” (AOPK, 2016).

Ve slatiništi roste kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní (Parnassia palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) nebo mech srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus).

Vlhčí místa preferují i další druhy uvedené v Červeném seznamu rostlin ČR, jako jsou hadí mord nízký (Scorzonera humilis, C3), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica, C4a) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia, C3).

Kruštík bahenná v PP Hrádecká bahna, 19.6.2018

Vlhké pcháčové louky a tužebníková lada porůstají upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo kosatec sibiřský (Iris sibirica), který ale v území není původní.

Část území je tvořena lužním lesem s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior).

Žijí tu také zajímaví živočichové. Z obojživelníků stojí za zmínku čolci, skokani štíhlí nebo kuňky žlutobřiché, plazy zastupuje například užovka obojková nebo ještěrky. Lokalita je však bohatá i na ptáky a drobné savce. Občas sem zabloudí i srnec obecný.

PP Hrádecká bahna se překrývá s EVL Hrádecká bahna – lokalita srpnatky fermežové.

Dostanete se sem např. po cyklotrase č. 3, která spojuje Hrádek u Rokycan a Dobřív. Informační tabule k území je umístěna při okraji cyklostezky.

 

Zdroj (kromě uvedených ve zdrojích): Trégler, M. (2014): Plán péče pro PP Hrádecká bahna.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *