Přírodní rezervace Getsemanka

PR Getsemanka, 30.6.2016

PR Getsemanka, 30.6.2016

Přírodní rezervace Getsemanka se nachází 8 kilometrů západně od Rožmitálu pod Třemšínem (okres Příbram, k.ú. Hutě pod Třemšínem a Věšín). Byla vyhlášena už v roce 1966 jako Getsemanka I a Getsemanka II, dnes je vcelku a zaujímá území o rozloze 56,64 ha. PR Getsemanka je součástí CHKO Brdy.

Nadmořská výška území se pohybuje mezi 680 a 748 metry nad mořem.

Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených horských bučin, olšin a suťových lesů s typickými organismy.

Geologické podloží lokality tvoří převážně spility. Na území rezervace se v 19. století těžil limonit.

Převládajícím biotopem jsou květnaté bučiny. V podrostu buku lesního (Fagus sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a dalších dřevin najdeme měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), kostřavu lesní (Festuca altissima), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a spoustu dalších.

Acidofilní bučiny mají v podrostu metličku křivolakou (Avenella flexuosa), brusnici borůvku, bukovník kapraďovitý.

PR Getsemanka, 30.6.2016

PR Getsemanka, 30.6.2016

V suťovém lese roste kopřiva dvoudomá, kakost smrdutý (Geranium robertianum), ptačinec hajní, samorostlík klasnatý.

Údolní jasano-olšové luhy v jižní části území jsou zastoupeny olší lepkavou (Alnus glutinosa), jasanem ztepilým, bukem a smrkem. Z bylin zde najdeme mokrýš vstřícnolistý, řeřišnici hořkou (Cardamine amara), vrbinu hajní či různé druhy ostřic.

Z lišejníků je významná dutohlávka Cladonia norvegica a cecatka chřástnatá (Thelotrema lepadinum).

V PR Getsemanka se nachází velké množství doupných stromů, které jsou vhodné k hnízdění ptáků, např. holuba doupňáka, strakapouda, sov (sýc rousný) nebo pěvců. Hnízdí zde silně ohrožený pěvec lejsek malý (Ficedula parva).

V tlejících kmenech buků žije roháček bukový (Sinodendron cylindricum) a roháček kovový (Platycerus caraboides).

Po okraji PR Getsemanka vede žlutá TZ.

Přírodní rezervace Getsemanka v pořadu ČT – Minuta z přírody.

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 11.9.2016

    […] Roste např. v PR Herštýn nebo v PR Getsemanka. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *