Přírodní památka Vojovická draha

Louka v PP Vojovická draha, 10.6.2017

Přírodní památka Vojovická draha se nachází 5 kilometrů jihozápadně od Nepomuka (okres Plzeň – jih), v katastru obce Vojovice. Rozloha území vyhlášeného v roce 1990 je 6,13 hektaru. Nadmořská výška se pohybuje mezi 480 a 500 metry.

Předmětem ochrany této přírodní památky jsou “rašelinné a podmáčené louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin” (Krása, 2009). Území je tvořeno mozaikou vlhkých luk a lesů. Součástí je i rybníček, který leží na západním okraji.

K nejvzácnějším druhům území patří tolije bahenní (Parnassia palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) nebo upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Dříve (?) tu rostla i rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) nebo vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Prstnatec májový v PP Vojovická draha, 10.6.2017

A jak se sem dostat? Okrajem PP Vojovická draha vede silnice Vojovice – Nová Ves u Nepomuka. Vojovicemi prochází zelená TZ z Žinkov nebo Neuraz a z nich je to k PP jen kilometr po silnici. Že jste na místě poznáte nejen podle typického značení červenými pásy, ale i podle naučné tabule.

Zdroj (kromě uvedených ve zdrojích): Krása, P. (2009). Plán péče o PP Vojovická draha [online] [cit. 2017-06-14]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1350

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *