Zámkovská hora

Zámkovská hora, 7.8.2016

Zámkovská hora, 7.8.2016

Zámkovská hora je významným krajinným prvkem (VKP) Klatovska už od roku 1999. Najdete ji asi 1 km SZ od obce Bolešiny.

Samotná lokalita je poměrně nenápadná. Nad silnicí Bolešiny – Ostřetice se po pravé straně tyčí zalesněný pahorek o nadmořské výšce 442 metru. Až do sedmdesátých let se zde těžil vápenec, poté byl lom opuštěn. Když přijdete blíž, je nenápadnost ta tam. Místo upoutá rostlinami nebo třeba motýli, které nejsou v okolí běžné.

Vápencový lůmek a jeho okolí jsou ukloněné k jihu, takže nabízí ideální podmínky pro teplo a suchomilné rostliny. Podobné najdete v Českém nebo Moravském krasu.

Zámkovská hora, 7.8.2016

Zámkovská hora, 7.8.2016

Nejníže položená je skalní step, z části porostlá krátkostébelnou vegetací. Roste tu mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), která je živnou rostlinou kriticky ohroženého modráska černočárného (Pseudophilotes baton), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), bodlák nicí (Carduus nutans), jetel rolní (Trifolium arvense) či horský (Trifolium montanum).

Samotné stěny lomu porůstá štěrbinová vegetace. Najdeme zde hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), tařici skalní (Aurinia saxatilis), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), několik druhů rozchodníků nebo i borovici lesní (Pinus sylvestris).

Okraje jsou tvořené křovinami s trnkou obecnou (Prunus spinosa), růží (Rosa sp.) nebo šeříkem (Syringa sp.).

Zámkovská hora, 7.8.2016

Perleťovec malý na hlaváči žlutavém, Zámkovská hora 7.8.2016

Část území je tvořena lesem, kde roste borovice lesní (Pinus sylvestris), duby, jasany nebo lípy.

Zámkovská hora není zajímavá jen pro botaniky, ale i pro entomology. Při výzkumu v roce 2010 zde bylo nalezeno více než 150 druhů motýlů a 114 druhů brouků.

V roce 2012 byla na Zámkovskou horu umístěna informační tabule, kde se dočtete informace o rostlinách a živočiších, které můžete vidět.

Výzkum bioty Zámkovské hory prováděli už dříve prof. Vladimír Čejka (učitele biologie na Střední zemědělské škole v Klatovech) a MUDr. Miloš Král (praktický dětský lékař). Dnes se místu věnují autoři webu www.zamkovskahora.cz, kteří i provádějí management lokality. Odstraňují náletovou vegetaci, kosí a také vytrhávají nežádoucí rostliny nebo rozrušují drny. Vše pro to, aby se v místě udržela biodiverzita.

Ideální přístup je po Naučné stezce Okolím Bolešin IAuto můžete nechat na okraji pole u silnice Ostřetice – Bolešiny.

Výhled ze Zámkovské hory, 7.8.2016

Výhled ze Zámkovské hory, 7.8.2016

 

Zdroj (kromě uvedených ve zdrojích):

Zámkovská hora: přírodní bohatství Klatovska [online]. BEŠTA, M. a kol. [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: http://www.zamkovskahora.cz/

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 28.9.2016

    […] na silnici). Doporučujeme případně toto zastavení podle stavu pole vynechat. Informace o Zámkovské hoře si pak můžete přečíst i na samotné Zámkovské hoře, resp. na okraji bývalého lomu u […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *