Naučná stezka Božídarské rašeliniště

Tabule naučné stezky Boží dar, srpen 2012

Tabule naučné stezky Boží Dar, srpen 2012

Naučná stezka Božídarské rašeliniště prochází okolím Božího Daru, asi 20 km SSV od Karlových Varů. Naučná stezka o délce 3,2 kilometru začíná u informačního centra v Božím Daru a její trasa je okružní. Stezka pochází už z roku 1977, v roce 2011 byla otevřena po rekonstrukci. Na 12ti zastaveních se dozvíte informace o prostředí krušnohorského rašeliniště i o těžbě rašeliny. Texty na tabulích jsou i v němčině a angličtině. Část NS vede po povalových chodnících v NPR Božídarské rašeliniště.

První zastávka informuje o městečku Boží Dar a jeho historii. Nejprve osada a pak hornické městečko se nachází v blízkosti nalezišť rud cínu a stříbra a zmínky o něm jsou už z 1. poloviny 16. století.

Druhé zastavení s názvem Krušnohorské louky dává nahlédnout na floru horských luk a pastvin v jakoukoli roční dubu. Když se okolo sebe rozhlédnete, třeba zrovna pokvetou rostliny vyobrazené na tabuli – blatouch, prstnatec, koprník, rdesno hadí kořen nebo pcháč různolistý.

Další cedule popisuje přírodní poměry a geologii oblasti.

Čtvrtá zastávka je u tabule Rýžování cínovce. Podobně jako jinde zlato, tady se tímto způsobem získával kasiterit (cínovec). V okolí uvidíte hromádky hlušiny – tzv. sejpy a na nich možná vyhřívající se zmiji obecnou nebo ještěrku živorodou.

O glaciálním reliktu bříze zakrslé a o dalších druzích rašelinišť se píše na následující tabuli. Bříza zakrslá je asi 90 cm vysoký keř s drobnými listy, který zde zbyl z poslední doby ledové. Další zajímavou rostlinou je masožravka rosnatka okrouhlolistá, která má na listech tzv. tentakule – chloupky s žlázkou produkující sekret. Na lep se přichytí hmyz, enzymy ho rozloží a přes pokožku listu se potřebné látky dostávají do těla rostliny.

Víte, co je to borkování? Pokud ne, napoví vám šestá cedule naučné stezky s názvem Těžba rašeliny. Rašelina se používala jako palivo nebo při výrobě dřevěného uhlí a potaše.

nsBozidar

NPR Božídarské rašeliniště, srpen 2012

Fauna hmyzu v rezervaci je velmi bohatá. Nejnápadnější jsou motýli (žluťásek borůvkový, modrásek stříbroskvrnný nebo otakárek fenyklový) nebo brouci.

Po cestě k další tabuli uvidíte břízu zakrslou, suchopýr nebo vlochyni bahenní.

Tabule popisuje obratlovce, kteří zde žijí. Velmi vzácný je tetřívek obecný. Vidět můžete ptáky ořešníka kropenatého nebo lindušku luční. V rybníčcích se rozmnožuje čolek horský a skokan hnědý. Potkat můžete i ještěrku živorodou (často i na povalovém chodníčku), vzácněji zmiji obecnou. Žije zde i jelen evropský.

Profil rašeliništěm je zachycen na 9. tabuli. Text informuje o vývoji rašeliniště a také o typických druzích rostlin.

Vegetace vrchovišť (horských rašelinišť) je závislá na množství vody a na dostupnosti živin. Na okraji vrchoviště se nacházejí rašelinné smrčiny, trvale zaplavená místa osidlují rašeliníky a ostřice. Tam, kde je velká vrstva rašeliny roste borovice rašelinná, kříženec borovice blatky a kleče.

Lesní porosty smrčin jsou popsané na další tabuli. Nacházejí se zde rašelinné smrčiny (na rašelině) a rohozcové smrčiny (mimo rašeliniště) a třtinové smrčiny v nejvyšších partiích. Část lesa byla poničena imisemi a kyselým deštěm.

Povalový chodníček na NS Boží dar, srpen 2012

Povalový chodníček na NS Boží dar, srpen 2012

Poslední zastávka naučné stezky je u Blatenského příkopu, který sloužil k dopravě vody z říčky Černé k dolům v Horní Blatné.

Cestou zpět do Božího Daru procházíme okolo prameništních luk s zábělníkem bahenním a po asfaltové cestě se vracíme k začátku trasy.

Naučná stezka Božídarské rašeliniště je vhodná i pro maminky s kočárky a handicapované. Pěší návštěvu nedoporučujeme v zimním období.

Do Božího Daru vede červená TZ (Klínovec – Horní Blatná) a žlutá TZ (Jáchymov). Cyklisty sem dovedou cyklotrasy 23, 2005 a 2008. Jezdí sem i autobus.

Pro automobily je vybudované velké parkoviště ve východní části obce, další jsou i na jihu či severu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *