Přírodní rezervace Údolí Plakánek

Přírodní rezervaci Údolí Plakánek, vyhlášenou v roce 1990, nalezneme v katastru obce Dobšín v okrese Mladá Boleslav. Leží jižně od hradu Kost, na území CHKO Český ráj v nadmořské výšce cca 250 – 313 m. Má rozlohu 90,82 ha.

Rybník v Údolí Plakánek, 2010

Rybník v Údolí Plakánek, 2010

Chráněné území se rozkládá v údolí a na svazích okolo říčky Klenice a jejího přítoku Veseckého potoka. Na Klenici leží Pilský rybník také zvaný Obora o rozloze 2,4 ha.

Podloží a skalní výchozy kaňonovitého údolí tvoří kvádrové pískovce, a též slínovce a jílovce. Skalní výchozy jsou vysoké více než 20 metrů a najdeme v nich voštiny a skalní dutiny, které mají průměr až 1,5 metru.

V údolí je několik pramenů. Nachází se zde i lesní pěnovcové prameniště. Pěnovce vznikají vymýváním uhličitanu vápenatého z hornin do vody a poté jeho krystalizací.

Pískovcové skály v PR Údolí Plakánek

Pískovcové skály v PR Údolí Plakánek

V rezervaci se nacházejí mokřadní louky, suťové lesy, reliktní bory i doubravy. Na loukách roste upolín nebo prstnatec májový. Růst by tu měla i lysá forma silenky dvoudomé nebo kapradina vláskatec tajemný.

Z živočichů se zde vyskytují např. rak říční, skokan štíhlý nebo čolek horský, ve skalách se schovávají netopýři.

Údolí Plakánek je EVL v soustavě chráněných území Natura 2000.

Přírodní rezervací vede Naučná stezka Plakánek a dříve i Naučná stezka Údolí Plakánek. Ta je i ideálním prostředkem pro to, Údolí Plakánek pořádně poznat. Turisté se sem dostanou např. po žluté TZ od hradu Kost, kde je i parkoviště. Okolo vedou i cyklotrasy č. 4010, 4079.

Kromě návštěvy naučné stezky doporučujeme i prohlídku hradu Kost nebo zámku Humprecht (3,7 km).

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 2.10.2016

    […] Naučná stezka Plakánek se nachází na jižním okraji CHKO Český ráj. Vede od parkoviště pod hradem Kost (okres Jičín) směrem na Střehom a návštěvníky provází přírodní rezervací Údolí Plakánek. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *