Pastvina u Zahorčic

Pastvina u Zahorčic, 19.8.2018

Přírodní památka Pastvina u Zahorčic se nachází 3 kilometry severně od Lnářů (okr. Strakonice), v katastru obce Zahorčice. Má rozlohu 1,6 ha a nadmořskou výšku 488 – 490 m. Vyhlášena byla v roce 1985. V podloží se nachází blatenský granodiorit, kterým jsou tvořené i kameny na louce.

Předmětem ochrany je podle vyhlašovací dokumentace “vlhká jednosečná louka s charakteristickými lučními společenstvy a rozsáhlým souborem vlhkomilných rostlinných druhů” (AOPK 2018).

Hořec hořepník, Pastvina u Zahorčic 19.8.2018

Jedná se o bezkolencovou louku se zvláště chráněnými druhy rostlin. Roste tu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia). Růžově kvetou srpice barvířská (Serratula tinctoria) a bukvice lékařská (Betonica officinalis). V červenci rozkvétají silně ohrožený hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a též silně ohrožená “mrkev” hladýš pruský (Laserpitium prutenicum). Louka zarůstá třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos) a proto dochází i k odstraňování jejích květenství a kosení, aby nedošlo k zániku lokality ohrožených druhů.

Podle plánu péče (AOPK 2018) zde můžeme potkat ropuchu obecnou (Bufo bufo), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), z ptáků např. ťuhýka obecného, lindušku luční nebo bramborníčka hnědého. Na hořci hořepníku se vyvíjí larvy kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon).

Území PP se překrývá s EVL Pastvina u Zahorčic.

Místo je dostupné po polní cestě k Sychrů rybníku z cyklotrasy 1063.

 

AOPK (2018). EIAservis s.r.o.: Plán péče o PP Pastvina u Zahorčic na období: 2007-2016 [online] [cit. 2018-08-22]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=974

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *