PR Tetínské skály

Výhled z Tetína 28.12.2018

Přírodní rezervace Tetínské skály se nachází na svahu nad řekou Berounkou v katastru obce Tetín (okr. Beroun). Chrání “zbytky skalních stepí s původním druhovým složením vegetačního krytu a lomové odkryvy skalního podloží” (AOPK 2013). Byla vyhlášena v roce 1974 na území o rozloze 16,1 hektaru.

Nadmořská výška území se pohybuje od 240 do 284 metrů.

Území PR leží v CHKO Český kras a je součástí EVL Karlštejn – Koda.

Na vápencovém podkladu, který se zde v minulosti těžil, se vyvinula pestrá vegetace. Najdeme tu pěchavové trávníky, suché širokolisté trávníky, skalní vegetaci i dubohabřiny. Z vzácnějších druhů zde rostou hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis), lomikámen trsnatý i vždyživý nebo silenka hajní (Silene nemoralis). Na skalách rostou i tráva kostřava sivá nebo keř skalník.

Přijdete-li ve správnou dobu, mohou okolo vás prolétat otakárek fenyklový nebo ovocný i další druhy motýlů jako modrásci nebo okáči. Žije tu i přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria).

Území je bohaté na krasové jevy jako jeskyně, komíny nebo kapsy. V jeskyních, kterých je tu na 50, zimují netopýři. Nejdelší jeskyní je Terasová jeskyně, která měří více než 240 metrů. Nejznámější je pak Turská maštale, kde byly nalezeny pozůstatky po osídlení od pravěku po středověk. Kvůli těžbě se ale do současnosti zachovala jen část jeskynního systému.

Na území rezervace se nachází zřícenina hradu Tetín a také kostel sv. Jana Nepomuckého. To a krásná vyhldka na údolí řeky Berounky předurčuje místo k hojné návštěvnosti turisty. Ke zřícenině hradu Tetín a na vyhlídku vede modrá turistická značka z tetínského náměstí. Rezervace leží i na trase naučné stezky Tetínské vyhlídky.

Skály využívají horolezci.

AOPK (2013). Správa CHKO Český les: Plán péče o PR Tetínské skály na období: 2013-2026 [online] [cit. 2019-01-02]. Dostupné z: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=597

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *