PP Vraní skála

Výhled z Vraní skály, 6.4.2019

Přírodní památka Vraní skála se nachází u obce Svatá, asi 10 kilometrů jihozápadně od Berouna. Leží na jihovýchodním okraji CHKO Křivoklátsko.

Předmětem ochrany PP Vraní skála je “zachování geologického útvaru sestávajícího ze čtyř bloků silicitové horniny” (AOPK 2019). Vraní skála je největším komplexem silicitových (buližníkových) skal v severozápadní části Barrandienu. Tvoří asi kilometr dlouhý hřbet. Skalní masiv vystupuje až 30 metrů nad povrch a je rozčleněn puklinami. Tmavým buližníkem místy pronikají světlé křemenné žilky.

Rozloha přírodní památky, vyhlášené už v roce 1948, je téměř 20 hektarů. Nejvyšší bod se nachází ve výšce 536 metrů nad mořem.

Porosty v nižších partiích PP tvoří květnaté bučiny s ohroženou okroticí dlouholistou (Cephalantera longifolia). Svahy porůstají suťové lesy a boreokontinentální bor. Území je bohaté na výskyt bezobratlých. Při inventarizačním průzkumu bylo nalezeno např. 54 druhů pavouků. Z vzácnějších obratlovců se tu běžně vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Místo je vyhledávaným cílem návštěvníků.

Výhled z Vraní skály, 6.4.2019

Chodí sem turisté i cykloturisté, kteří ocení kruhový výhled z vrcholu skály. Uvidíme hrad Točník, křivoklátské lesy, Berounsko, Brdy nebo Český kras. S identifikací nám poradí kovové tabulky s nápisy. Na vyhlídku nás přivádí žlutá turistická značka, trasa vede po skále, částečně se můžeme jistit zábradlím. Pro jedince trpící závratí stezka vhodná není. Též nedoporučujeme zdolávat vrchol za mokra.

PP Vraní skála navštěvují i horolezci, kteří zde mají 37 cest.

Výhled z Vraní skály, 6.4.2019

Z obce Hředle vede ke skále žlutá TZ. Trasa je dlouhá 3,5 km a nastoupáte 216 výškových metrů. Kratší trasa, ale stejné převýšení, je z Knížkovic. Pohodlnější je cesta ze Svaté po modré a žluté TZ. Ta měří jen 2 kilometry a převýšení 55 metrů.

My jsme návštěvu PP Vraní skála spojili s procházkou po Naučné stezce Údolí ticha. Parkovali jsme v Hředlích u obecního úřadu a odtud jsme se vydali po žluté TZ na Vraní skálu. Z ní jsme sešli zpět dolů na zelenou TZ, která nás dovedla na Hředelskou cestu (červená TZ a cyklotrasa 0055). Po cyklotrase 0055 jsme pokračovali k Pařezovému potoku do Údolí ticha. Po proudu potoka jsou se dostali až ke Stroupínskému mlýnu a od něj jsme se po cyklotrase 0005 vrátili do Hředlí.

 

AOPK (2019): Plán péče o PP Vraní skála na období: 2014-2022 [online] [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=514

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *