NS okolím viklanu

Naučná stezka okolím viklanu prochází obcí Kadov na Strakonicku a měří cca 7 kilometrů. Má celkem 13 zastavení, která se věnují krajině v okolí obce, a není okružní. Stezka pochází už z roku 1986, ale v roce 2004 byla upravena a vybavena novými informačními panely.

Louky a remízky, 15.4.2018

Trasa začíná u rybníka Velký Pálenec, kde stojí i hydrobiologická stanice. První zastavení tak informuje o výzkumném pracovišti a také o planktonu, malých organismech žijících ve vodě.

Trasa dál vede po hrázi rybníka směrem na Vrbno, po zelené TZ. Po asi 800 metrech přijdeme ke druhému zastavení. To popisuje les, který v krajině plní mnoho funkcí. Víte jaké? Jak poznat stáří stromu podle pařezu a jací živočichové žijí v lese? I to se dozvíte.

Menším rybníkům a jejich osazenstvu se věnuje třetí naučná tabule.  A to už se blížíme k obci Vrbno a tím pádem i k dalšímu panelu. Ten kromě Vrbna charakterizuje i vedlejší vesničku Mračov.

U kapličky měníme barvu turistické značky a dál pokračujeme po žluté směrem na Kadov. Po příjemné asfaltové silničce lemované lesíky i několika křížky přicházíme k pátému zastavení s názvem Rybníkářství. Dozvíme se historii místního rybníkářství a také pravidla tzv. mokrých žní (výlovů).

Blatensko je kromě rybníků známé též těžbou kamene. Podloží tady totiž tvoří žula, která je vyhledávanou surovinou. O skalních mísách, které vznikají zvětráváním, pojednává sedmá naučná tabule.

Po asi kilometru přicházíme do obce Kadov a k největšímu lákadlu trasy – Kadovskému viklanu. Ten též vznikl selektivním zvětráváním. A co když viklan spadne? Postup práce, jak kámen vrátit na správné místo, objevíte na naučné tabuli.

Tvrz v Kadově, 15.4.2018

Další cesta nás vede ke kostelu a tvrzi. Infopanel popisuje obec Kadov a místní významné stavby. Občerstvit se můžete v restauraci v bývalé škole.

Deváté zastavení se věnuje sakrálním památkám – kapli a hrobce.

Trasa dál vede jihozápadním směrem, do polí a luk. Vyhlídka do kraje, ale i na Kadov je jen kousek od okraje vsi.

Pokračujeme cestou mezi remízky a loukami. Další zastavení se věnují kamenným blokům rozesetým v okolí trasy. Malý čertův náramek, Obětní kámen a Čertův náramek jsou největší z nich. Stejně jako Kadovský viklan vznikly zvětráváním, i když názvy a pověsti mluví jinak.

Čertův náramek, odkud je krásný výhled na pásmo šumavských kopců, je posledním zastavením na trase Naučné stezky okolím viklanu. Můžete se vrátit zpět do Kadova a nebo pokračovat dál po žluté TZ do Slatiny (kamenné hodiny, židovský hřbitov), poté 1,6 km severním směrem po silnici na Chanovice a poté doprava po cyklotrase 2162 zpět do Kadova.

Trasa je vhodná jak pro pěší, tak i cyklisty. Kromě odboček ji lze projít i s kočárkem.

Do Kadova jezdí autobusy, auto můžete nechat zaparkované vedle obecního úřadu.

Občerstvení – Kadov – restaurace u kostela.

 

Na webu obce Kadov je ke stažení publikace o naučné stezce.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *