Naučná stezka Příroda a ekosystémy v okolí Kladrub

dub, Kladruby u Stříbra, září 2008

Památný dub letní, Kladruby u Stříbra, září 2008

Naučná stezka Příroda a ekosystémy v okolí Kladrub začíná a končí u kláštera v Kladrubech u Stříbra. (Asi 5 km od dálnice D5 Praha – Rozvadov.) Je to středně náročná, asi 6 km dlouhá stezka (lze zkrátit u zastávky č. 8) o 15 zastaveních. Trasa je značená žlutou turistickou značkou. Vznik stezky se datuje roku 1983, kdy začala její příprava, 30. června 1988 byla slavnostně otevřena. Na vzniku stezky se podílely hlavně děti z místní školy. V roce 2008 byly nově udělány tabule.

Naučná stezka začíná u Kladrubského kláštera. První tabule nás informuje o průběhu stezky a o historii kláštera. Dříve zde byla umístěna návštěvní kniha, dnes se nachází v klášteře.

Do kopce podél klášterní zdi dojdeme ke druhému zastavení. To má název: Jak dlouho roste strom? a stojí pod nejmohutnějším stromem Tachovska. Tabule nás dále seznámí s Windishgrätzovým pivovarem a ekosystémem kulturní pole.

Přírodní divadlo

Přírodní divadlo

Dále pokračujeme podél klášterní zdi, projdeme do zahrad, kde na nás čeká zastavení č. 3: Divadlo v přírodě – u dnes už bývalého divadla se dozvíme i o zámecké zahradě a její historii, o stromech, které zde rostou (např. tis, dub, líska turecká).

4. zastávka (Vegetační patra) podává přehled dřevin, bylin a  fauny, které zde můžeme najít.

Naše další cesta vede z kopce. Dojdeme k 5. tabuli. Řeka Úhlavka – kupodivu neteče do Úhlavy, ale do Mže. Dočteme se o mlýnech a o rybách, které v Úhlavce žijí.

Od páté tabule pokračujeme okolo fotbalového hřiště a potom do kopce na náměstí. 6. zastavení podává informace o historii Kladrub – historie města, památky, kladrubský znak.

Ze sedmé tabule se dozvíme informace o průběhu Norimberské zemské stezky.

Dojdeme ke škole. 8. zastávka Školství v Kladrubech informuje o stromech v parku u školy.

9. zastavení Jak pracuje čistička odpadních vod? nás poučí o tom, jak pracuje čistička, a o mokřadním ekosystému.

Pokračujeme ke štole. Tam se nachází 10. cedule Těžba rud – dolování stříbra a olova; geologická stavba oblasti.

image007Kudy tekla Úhlavka? – to se dozvíme z 11. tabule naučné stezky, která informuje o geologické historii této říčky.

12. zastavení je věnované ochraně přírody. Tabule s názvem Poznej a chraň nás seznámí s chráněnými druhy rostlin (např. bělozářka liliovitá) a živočichů, které se na trase stezky mohou vyskytovat.

Co ještě nevíme o lese se jistě dozvíme ze stejnojmenné 13. tabule. Poučí nás o typech lesních porostů, o životě v lese, lesním hospodářství.

Pokračujeme do kopce, 14. zastávka Mravenci a mraveniště informuje o významu mravenců, a o pozůstatku zemské stezky.

Kříž na vrchu Kalvárie

Kříž na vrchu Kalvárie

Z poslední, patnácté zastávky s názvem Kalvárie je pěkný (i když vzrostlou vegetací omezený) výhled, dohlédneme až na klášter. Tabule vypráví pověsti o vrchu Kalvárie, a poučuje o vojenském bunkru z roku 1936.

Teď už nám zbývá dojít ke klášteru. Pozor, půjdeme z kopce a docela to klouže.

Stezka je vhodná pro pěší, cyklisté část cesty kolo povedou, vozíčkářům je ze stezky přístupný jen klášter a jeho okolí a město. Na každé tabuli NS je mapka trasy, takže se lze výborně orientovat. Postava mnicha Vítka se nás na každé zastávce zeptá na otázku, jejíž odpověď se dočteme v textu tabule.

Tabule jsou dvojjazyčné, napsané česky a německy.

Stezka je celoročně přístupná, k dispozici je i tištěný průvodce (k zakoupení v klášteře, v infocentru nebo na městském úřadě).

Parkování je možné na malém parkovišti u kláštera nebo někde ve městě. Cyklisté využijí cyklotrasu 37 nebo 306. Turisté sem přijdou po žluté, modré nebo zelené turistické značce.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *