Naučná stezka Příroda a ekosystémy v okolí Kladrub

dub, Kladruby u Stříbra, září 2008

Památný dub letní, Kladruby u Stříbra, září 2008

Naučná stezka Příroda a ekosystémy v okolí Kladrub začíná a končí u kláštera v Kladrubech u Stříbra. (Asi 5 km od dálnice D5 Praha – Rozvadov.) Je to středně náročná, asi 6 km dlouhá stezka (lze zkrátit u zastávky č. 8) o 15 zastaveních. Trasa je značená žlutou turistickou značkou. Vznik stezky se datuje roku 1983, kdy začala její příprava, 30. června 1988 byla slavnostně otevřena. Na vzniku stezky se podílely hlavně děti z místní školy. V roce 2008 byly nově udělány tabule.

Naučná stezka začíná u Kladrubského kláštera. První tabule nás informuje o průběhu stezky a o historii kláštera. Dříve zde byla umístěna návštěvní kniha, dnes se nachází v klášteře.

Do kopce podél klášterní zdi dojdeme ke druhému zastavení. To má název: Jak dlouho roste strom? a stojí pod nejmohutnějším stromem Tachovska. Tabule nás dále seznámí s Windishgrätzovým pivovarem a ekosystémem kulturní pole.

Přírodní divadlo

Přírodní divadlo

Dále pokračujeme podél klášterní zdi, projdeme do zahrad, kde na nás čeká zastavení č. 3: Divadlo v přírodě – u dnes už bývalého divadla se dozvíme i o zámecké zahradě a její historii, o stromech, které zde rostou (např. tis, dub, líska turecká).

4. zastávka (Vegetační patra) podává přehled dřevin, bylin a  fauny, které zde můžeme najít.

Naše další cesta vede z kopce. Dojdeme k 5. tabuli. Řeka Úhlavka – kupodivu neteče do Úhlavy, ale do Mže. Dočteme se o mlýnech a o rybách, které v Úhlavce žijí.

Od páté tabule pokračujeme okolo fotbalového hřiště a potom do kopce na náměstí. 6. zastavení podává informace o historii Kladrub – historie města, památky, kladrubský znak.

Ze sedmé tabule se dozvíme informace o průběhu Norimberské zemské stezky.

Dojdeme ke škole. 8. zastávka Školství v Kladrubech informuje o stromech v parku u školy.

9. zastavení Jak pracuje čistička odpadních vod? nás poučí o tom, jak pracuje čistička, a o mokřadním ekosystému.

Pokračujeme ke štole. Tam se nachází 10. cedule Těžba rud – dolování stříbra a olova; geologická stavba oblasti.

image007Kudy tekla Úhlavka? – to se dozvíme z 11. tabule naučné stezky, která informuje o geologické historii této říčky.

12. zastavení je věnované ochraně přírody. Tabule s názvem Poznej a chraň nás seznámí s chráněnými druhy rostlin (např. bělozářka liliovitá) a živočichů, které se na trase stezky mohou vyskytovat.

Co ještě nevíme o lese se jistě dozvíme ze stejnojmenné 13. tabule. Poučí nás o typech lesních porostů, o životě v lese, lesním hospodářství.

Pokračujeme do kopce, 14. zastávka Mravenci a mraveniště informuje o významu mravenců, a o pozůstatku zemské stezky.

Kříž na vrchu Kalvárie

Kříž na vrchu Kalvárie

Z poslední, patnácté zastávky s názvem Kalvárie je pěkný (i když vzrostlou vegetací omezený) výhled, dohlédneme až na klášter. Tabule vypráví pověsti o vrchu Kalvárie, a poučuje o vojenském bunkru z roku 1936.

Teď už nám zbývá dojít ke klášteru. Pozor, půjdeme z kopce a docela to klouže.

Stezka je vhodná pro pěší, cyklisté část cesty kolo povedou, vozíčkářům je ze stezky přístupný jen klášter a jeho okolí a město. Na každé tabuli NS je mapka trasy, takže se lze výborně orientovat. Postava mnicha Vítka se nás na každé zastávce zeptá na otázku, jejíž odpověď se dočteme v textu tabule.

Tabule jsou dvojjazyčné, napsané česky a německy.

Stezka je celoročně přístupná, k dispozici je i tištěný průvodce (k zakoupení v klášteře, v infocentru nebo na městském úřadě).

Parkování je možné na malém parkovišti u kláštera nebo někde ve městě. Cyklisté využijí cyklotrasu 37 nebo 306. Turisté sem přijdou po žluté, modré nebo zelené turistické značce.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *