Naučná stezka Okolím Bolešin I.

NS Okolím Bolešin I., 7.8.2016

NS Okolím Bolešin I., 7.8.2016

Naučná stezka Okolím Bolešin I. nebo také Toulky okolím Bolešin I. vede okolím obce Bolešiny na Klatovsku.

Trasa měří necelé 3 kilometry a má 6 zastavení. Je okružní, začíná i končí v Bolešinách u obecního úřadu. Kromě informací na panelech, převážně o rostlinách a živočiších obce a okolí, poskytuje trasa stezky i krásné pohledy na Klatovsko, panorama Šumavy i Plánický hřeben.

První zastavení má název Pod břízami. Návštěvníky seznamuje jak se stezkou, tak s přírodní charakteristikou Bolešin a okolí. Doplněno je informacemi o několika druzích ptáků, které můžete na stezce vidět nebo zaslechnout a také fotografiemi rostlin.

U obecního úřadu si určitě všimnete sloupu s čapím hnízdem. Třeba budete mít štěstí a ptáci budou zrovna doma.

Od úřadu se vydáme do mírného kopce, opustíme obec, projdeme okolo zemědělských budov a pokračujeme po silničce mezi poli. K další ceduli potom sestoupáme k potoku.

Tabule Údolí Domažličkovského potoka popisuje vlhké květnaté louky a mokřady v okolí potoka. Najdete v okolí tabule střemchu hroznovitou nebo třeba olši šedou? Fotografie na panelu vám řeknou, jak je poznáte. Slyšet tu můžete křepelku polní nebo střízlíka.

NS Okolím Bolešin I., 7.8.2016

Pohled k mlýnu Podhora, 7.8.2016

Od potoka jdeme opět do kopce, ale jen kousek. Míjíme pole se zeleninou patřící k mlýnu Podhora. Na rozcestí najdeme zastavení Hora – tady se dá posedět na lavičce. Naskytne se nám výhled na Šumavu a Plánický hřeben. Tabule popisuje les nad zastavením a také spoustu ptačích druhů, které můžete vidět nebo slyšet. Nezapomeňte si přečíst i informace o tom, co uvidíte v další pasáži trasy – porosty na okraji lesa jsou opravdu pestré. Uvidíte mateřídoušku, hvozdík, jestřábník, keříky jehlici trnitou, jalovec nebo kručinku. Mezi nimi se třeba budou vyhřívat ještěrky, slepýš nebo různé druhy hmyzu.

Po okraji lesa pokračujeme až k místu nazvanému Pod Zámkovskou horou. Tabule popisuje louky a rákosové mokřiny okolí. Porovnejte fotografii krajiny na naučném panelu s aktuálním stavem, uvidíte, jak rychle se krajina mění.

Zámkovská hora., 7.8.2016

Zámkovská hora, 7.8.2016

Přejdeme přes potok a pokračujeme loukou (z části podél pole) směrem na obec Ostřetice, ale vlastně jen obcházíme Zámkovskou horu. Cestou nám nad hlavami létá letadlo z místního letiště a za silnicí z něj vyskakují parašutisté.

Část trasy mezi zastavením 4 a 5 vede remízkem pod Zámkovskou horou. Pokud netrefíte, půjdete jako my po louce u Ostřetic, která bývá podmáčená, ale dovede vás na silnici, po které pak budete pokračovat zpět k Bolešinám a trasu si jen o kousek protáhnete.

Pátá tabule s názvem Zámkovská hora je trošku nešťastně umístěná na okraji pole, přes které by turisté měli přejít, aby se sem dostali (a nebo aby od cedule došli na silnici). Doporučujeme případně toto zastavení podle stavu pole vynechat. Informace o Zámkovské hoře si pak můžete přečíst i na samotné Zámkovské hoře, resp. na okraji bývalého lomu u jejího vrcholu. Pokračujeme po silnici směrem na Bolešiny ještě asi 100 metrů a pak zahneme doleva a vystoupáme na kopec. V době naší návštěvy (srpen 2016) se tam dalo bez problému dojít po louce.

Výhled od Zámkovské hory na Klatovy, 7.8.2016

Výhled od Zámkovské hory na Klatovy, 7.8.2016

Na Zámkovské hoře je opuštěný vápencový lom se zajímavou květenou a také hmyzem (hlavně motýly). Využijte i výhled na Klatovy (všimněte si Černé věže, která je vidět), Šumavu i Plánický hřeben.

Po silnici se vracíme zpět do Bolešin. Poslední zastavení nás čeká u zemědělských budov. Tabule Na krajině popisuje ptáky, kteří žijí v kulturní krajině a také polní plevele.

Stezka je vhodná spíše pro pěší, cyklisté možná kousek kolo povedou.

Auto můžete zaparkovat např. na parkovišti u obecního úřadu.

V roce 2011 byla vybudována Naučná stezka Okolím Bolešin II., jejíž návštěvu doporučujeme spojit s NS Okolím Bolešin I.

 

Zdroj: vlastní návštěva stezky + informační tabule NS

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 15.10.2016

    […] Stezka o délce 2,2 kilometru byla vybudována v roce 2011 a má 5 zastavení. Stejně jako Naučná stezka Okolím Bolešin I. poskytuje krásné výhledy do Klatovské kotliny, Plánický hřeben i Šumavu. Návštěvníky […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *