Naučná stezka Lesná

Zámek v Lesné, 2012

Zámek v Lesné, duben 2009

Naučná stezka Lesná začíná ve stejnojmenné vsi nedaleko Tachova. Stezka byla vybudována v roce 2004 ve spolupráci Lesů ČR, s.p. a obce Lesná. Trasa měří necelých 12 km a je okružní. Stezka s 10 zastaveními a textem jak v češtině, tak němčině, je vhodná pro pěší i cyklisty. Vede z části po lesních cestách, z části po cestách asfaltových. Trasa je značená Lesy ČR, bílou šipkou na zeleném podkladu. Značení není tak přehledné, jako většinou značí KČT, takže doporučujeme vzít si mapku s sebou nebo si ji na některém zastavení vyfotografovat.

Tabule s mapou Lesné a okolí, která dává základní informace o stezce, je postavena u obchodu.

První zastavení je v Lesné pod kostelem. Zde jsou umístěné 2 tabule. Jedna tabule informuje o historii obce Lesná, vesnici na okraji pohraničních lesů. Druhá tabule popisuje místní památky – kostel sv. Mikuláše, u kterého právě stojíte, dnes už neexistující synagogu, sochu sv. Jana Nepomuckého a zámek. K zámku (dnes obecní úřad) si můžete udělat z trasy naučné stezky malou odbočku.

Vyjdeme do kopce, po pravé straně budeme mít hřbitov a po silnici pokračujeme k dalšímu zastavení.

Druhá zastávka je u rybníčků, kde se chovají pstruzi. Tabule popisuje způsob chovu pstruhů v Českém lese, který začali Windischgrätzové. Na jaře tady kvete spousta blatouchů.

Jdeme dál po silnici a po pár stech metrech odbočíme doleva na polní cestu. Po ní zajdeme do lesa a brzy narazíme na třetí ceduli.

Tabule Lesní hospodářství a péče o lesy informuje o jedlobučinách, původních lesích této oblasti, i o smrkových monokulturách a jejich škůdcích. K nim patří např. houba václavka smrková nebo lýkožrouti, bekyně mniška a ploskohřbetka. Popisuje i zásady hospodaření v lesích patřících do správy Lesů ČR, s.p.

Kolm, duben 2009

Kolm, duben 2009

Čtvrté zastavení se nachází u bývalé osady a sklárny Kolm. Sklárna zde stávala v 16. a v první polovině 17. století, pak byla přemístěna do místa zvaného Schönwaldská Huť. V první polovině 18. století zde byl panský dvůr, později přeměněný na ubytovnu lesních dělníků. Zbytky dvora jsou dodnes patrné v okolí tabule NS.

Mezi zastaveními 4. a 5. se můžeme napojit na krátkou naučnou stezku Vodní svět.

Rybník, duben 2009

Honzův rybník na Kolmu, duben 2009

Projdeme okolo rybníků, které jsou součástí PP Na Kolmu, a za chviličku jsme u další tabule. Ta nás seznámí s rybníčky i jejich obyvateli. U rybníků jste mohli vidět užovku obojkovou, skokana menšího, čolka horského nebo obecného. Určitě jste si všimli stop po činnosti bobra evropského, při troše štěstí jste viděli i jeho samotného. Bobrovi je ale věnována jiná naučná stezka – Vodní svět.

Po okraji louky uprostřed lesů jdeme dál a zase vstoupíme do lesa. Další zastavení se opět věnuje fauně, tentokrát jelenu lesnímu v Českém lese.

Schönwaldská huť, duben 2009

Schönwaldská huť, duben 2009

Tabuli s číslem 7 objevíte hned na okraji lesa. Uprostřed louky pod silnicí se v minulosti nacházela Schönwaldská sklářská huť. V 18. a 19. století vyráběla tabulové a zrcadlové sklo. Ještě dnes zde můžete najít zbytky zdí i kousky skla.

Pohled návštěvníků upoutají i staré stromy uprostřed luk.

Po necelém kilometru dojdeme na rozcestí, kde stojí kaple Panny Marie, postavená v roce 1890.

Kaple, duben 2009

Kaplička Panny Marie, duben 2009

Modrá značka uhýbá doprava (tudy si můžeme zkrátit cestu a vrátit se zpět do Lesné), my jdeme vlevo.

Okolo asfaltové cesty začíná být čím dál větší mokro, blížíme se  k rašeliništi Podkovák. To má vlastní naučnou stezku (NS Podkovák) stejně jako rybníky na Kolmu, a je jen asi 100 m dlouhá, takže nám nic nebrání navštívit i ji. Rašeliniště s mechorosty, borovicí blatkou nebo např. masožravkami (rosnatka okrouhlolistá a tučnice) je chráněno jako přírodní rezervace. Tabule naučné stezky popisuje stromy a keříky typické pro tento ekosystém.

Pokračujeme dál.  Při okraji cesty si můžete všimnout kapradiny žebrovice různolisté. Přecházíme přes silnici z Lesné do Staré knížecí huti. Jdeme dál lesem až na další rozcestí.

Poslední zastavení naučné stezky Lesná se nachází na křižovatce cest. Tabule s názvem Jedle v Českém lese charakterizuje dnes poměrně vzácný strom českých lesů – jedli bělokorou. Součástí tabule je i nákres lesních vegetačních stupňů.

Dál vede trasa naučné stezky souběžně se zelenou TZ. Po levé straně míjíme pastvinu s kravami, po pravé Spálený rybník. V něm na jaře najdete spousty pulců.

Cesta pokračuje až k silnici, po které se vrátíme zpět do Lesné.

V obci Lesná se dá zaparkovat auto, jezdí sem i autobus. Cyklisté sem dojedou po cyklotrase 2138.

Pokud se rozhodnete navštívit Naučnou stezku Lesná v létě či na podzim, nezapomeňte si s sebou vzít košík na houby a nějakou nádobu na borůvky.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *