Lesnická naučná stezka Klobouček

Informační panel na NS Klobouček 22.7.2019

Lesnická naučná stezka Klobouček prochází okrajem CHKO Brdy. Začátek i konec trasy je na parkovišti u sportovního areálu v obci Obecnice (okr. Příbram). Stezka byla vytvořena Vojenskými lesy a správou CHKO Brdy v roce 2018.

Trasa měří cca 7,2 kilometrů a nastoupáme na ní necelých 190 metrů. Vede po zpevněných cestách i pěšinách. Na 12 zastaveních nás seznámí nejen s lesnictvím, ale i s historií a přírodou místní oblasti. Zvláštností této stezky jsou panely umístěníé často na bloku slepence, horniny typické pro Střední Brdy.

Procházku začínáme na parkovišti, kde je umístěn úvodní panel Obecnice. Ve schránce si bereme informační letáček, ať víme, kudy vede trasa. Vydáváme se dál po zelené turistické značce. Procházíme mezi domy a chalupami a dostáváme se až na lesní cestu Kloboučeckou. Pojmenování lesních cest i v terénu je brdskou specialitou.

Druhé zastavení je na rozcestí Zelená linie. Čteme si informace a za chvilku nám lesní mravenci dávají vědět, že jsme vstoupili na jejich území. Pokračujeme proto doleva a těšíme se na studánku, o které nás informuje průvodce. Jmenuje se Smrková a i když nás k ní směruje osamocená jedle, nachází se opravdu pod smrky.

Stoupáme dál do mírného kopce a po chvíli odbočíme doprava. Třetí tabule s názvem Vstup do cenných porostů pod Kloboučkem u Jedlové studánky se nachází u studánky pod Kloboučkem. Návštěvníky informuje o místních lesích, které patří mezi lesy s nejpřirozenější dřevinnou skladbou ve Středních Brdech. Na panelu můžeme porovnat složení dřevin v lese ve dvousetleté historii. V okolí studánky nejsou jen dospělé jedle, ale i mladé rostlinky. Když přijdete ve správný čas, uvidíte i semenáčky jen s děložními lístky.

Vracíme se na zpevněnou cestu a pokračujeme dál. Po chvilce značka odbočuje doleva (pokud nechceme absolvovat náročnější část trasy vydáme se rovně a dojdeme k osmému zastavení) a přicházíme k lesní louce. Na ní kromě několika starých jabloní rostou i různé byliny.

Menší vyhlídka z Kloboučku, 22.7.2019

Okrajem louky stoupáme vzhůru, vcházíme do lesa a obdivujeme mechem porostlé kameny i kořeny stromů. Je vlhko, takže jsou krásně svěže zelené. Procházíme okolo skalky s cedulkou, která nás informuje o milířích, ve kterých se tu dříve vyrábělo dřevěné uhlí. Uvědomujeme si, že mezi stromy je několik rovných plácků, kde naši předci milíře stavěli.

Po úzké kamenité pěšině stoupáme k nejkrásnějšímu místu na trase. Na vrcholu Kloboučku nám totiž tvůrci trasy přichystali vyhlídkové místo s posezením. U vzrostlého dubu se nám tak otevírá krásný výhled směrem na východ. Chvíli se kocháme a pak pokračujeme dál. Občerstvíme se borůvkami a přicházíme na rozcestí Schůdecká linie. Šestá zastávka popisuje členění lesních porostů pro snadnější obhospodařování.

Odtud se vydáváme z kopce po asfaltové Obrázecké cestě. Sedmé zastavení je u studánky U Kloboučku.

Osmý panel Rozcestí pod bývalou hájovnou se nachází v blízkosti místa, kde stávala hájenka Klobouček.

U Bukové studánky informuje tabule návštěvníky o lesních porostech v této lokalitě a zvířatech, která zde žijí. Uhybáme ze zpevněné cesty doleva.

Smrčina je název desátého infopanelu.

Z lesa vycházíme u jedenáctého zastavení. Přiblížili jsme se k vodní nádrži Obecnice, které se také říká Octárna. Má vodárenskou funkci (vodou zásobuje město Příbram a okolí), tudíž si ji prohlížíme pouze z dálky.

Projdeme kolem hájenky Octárna k bývalé lesní školce  a pak pěšinou na louku Solarku. Procházíme přes ní, je naštěstí posekaná, a na jejím konci čeká poslední infotabule. Na levém okraji louky kvetou pcháče, vrbiny a tužebníky, takže není nouze o motýly. Na tabuli získáme informace o bývalém Prvním hamru, který zde stával a o historii železářství na Podbrdsku. Najdeme tu též citace z obecnické kroniky.

Ponoříme se cestičkou do křovin a za chvilku už jdeme podél plotu zahrady, kde obdivujeme okrasné dřeviny. Pak nás už zpevněná cesta vede mezi Obecnicým potokem a chatami a okolo koupaliště zpět na parkoviště.

Stezka je výborně značená, letáček s mapkou jsme vůbec nepotřebovali (červenec 2019) a vracíme ho zpět do schránky. Je vhodná i pro rodiče s dětmi, kočárek ale nechte raději doma nebo jděte od třetího zastavení rovnou k osmému.

Občerstvení je možné v hospodě u koupaliště, naproti parkovišti je obchod s potravinami.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *