Přírodní rezervace Kamenný rybník

Kamenný rybník

Kamenný rybník

Přírodní rezervace Kamenný rybník, vyhlášená v roce 1953, se nachází 5 km severně od středu Plzně a má rozlohu 11,38 ha (vodní plochy 1,5 ha).

Předmětem ochrany je část Kamenného rybníka, slatinná louka a rašelinný les s typickou vegetací. Severovýchodní břehy rybníka jsou porostlé rákosinami, hnízdí zde vodní ptactvo (labutě, kachny, lysky). V rašelinném borovém lese, který tvoří 50 % chráněného území, roste borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a bříza. Dalším ekosystémem je údolní luh, kde roste olše lepkavá, jasan ztepilý a spousta keřů. Významným druhem je silně ohrožená ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa).

Rašelinná březina zaujímá jen malou část PR Kamenný rybník.Vyskytuje se zde bříza pýřitá, borovice lesní, olše lepkavá a další listnaté stromy.

Ve vrchovištním rašeliništi, které na les navazuje, najdeme velké množství druhů rašeliníku (Sphagnum), klikvu (Oxycoccus palustris), vlochyni bahenní (Vaccinium uliginosum), suchopýr nebo rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia).

Na vlhké pcháčové louce (Kamenná louka), kterou je třeba minimálně jednou ročně kosit, aby nezarostla. Najdeme zde prhu arniku (Arnica montana), kosatec sibiřský (Iris sibirica) nebo ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Lokalita je bohatá na výskyt různých druhů hmyzu. V rezervaci hnízdí na 28 druhů ptáků, vyskytují se tu obojživelníci (ropucha obecná) a plazi. Setkat se můžeme i se srncem, zajícem nebo veverkou obecnou.

Kamenný rybník je jedním z tradičních rekreačních zázemí města Plzně, jihovýchodní cíp rybníka slouží ke koupání. Voda je zbarvená do hnědé barvy díky látkám, které se vo ní vyluhovaly při průtoku rašeliništěm.

image004

Po okraji rezervace vede část Sigmondovy naučné stezky, která začíná na konečné tramvaje č. 4 na Košutce a také žlutě značené turistická trasa. Po západním okraji rezervace vede cyklortasa č. 35.

Automobil je možné zaparkovat přímo u rybníka a nebo (lépe) na záchytném parkovišti u vlakové zastávky Plzeň – Bolevec.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. 2.10.2016

    […] např v PR Kamenný rybník a PR Petrovka v Plzni nebo v PR […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *