Dolní Hradiště

Kaplička - památník obětem I. světové války

Dnes už historické foto: Kaplička – památník obětem I. světové války

Dolní Hradiště je ves situovaná ve svahu a na náhorní plošině nad levým břehem řeky Střely, 7 km jižně od Kralovic ve výšce 347 m nad mořem. První písemná zmínka pochází z roku 1250, kdy ves patřila plaskému klášteru. (Dle ČSÚ první zmínka z roku 1454.)

Náves je okrouhlá a po jejím obvodu leží velké i menší statky. Kaple na návsi byla upravena na památník obětem 1. světové války. Hned vedle ní stojí socha patrona hasičů Floriána.

Dnes žije v Dolním Hradišti pouze 47 obyvatel (k 1.1. 2015). Významný je rekreační chatový areál, který se rozprostírá ve svahu na levém břehu Střely a jehož součástí je více než 100 chat.

Dolní Hradiště je součástí Mikroregionu Dolní Střela.

image005

vlastní zpracování, data ČSÚ 2001

V blízkosti jsou dvě starověká hradiště. Zbytek staršího, halštatsko-laténského, z 1.tisíciletí najdeme na levém břehu Střely při ústí Čečínského potoka (1 km západně od vsi). Mladší, slovanské s valovým opevněním leží nad ústím Kralovického potoka do Střely (2 km východně). Je to původně pravěké hradiště trojúhelníkového půdorysu a rozlohy asi 5,5 ha, opevněné třemi liniemi příčných valů. Vnější a střední val byly téměř zničeny orbou, jsou rozeznatelné pouze v podobě širokých terénních vln. Dochován je mohutný vnitřní val, ale pokračující orba ho časem změní do podoby předchozích dvou. Hradiště vzniklo v pozdní době halštatské, bylo osídleno i v době laténské a znovu využito ve střední době hradištní, na přelomu 9. a 10. stol.

Dolní Hradiště, most pod obcí, řeka Střela

Dolní Hradiště, most pod obcí, řeka Střela

Nedaleko obce se nad řekou Střelou nachází Chaloupkův mlýn. Severně od obce v údolí Kralovického potoka jsou zbytky hutě a štol po těžbě vitriolové břidlice.

Oblast okolí toku Kralovického potoka a jeho přítoků je součástí přírodního parku Rohatiny, vyhlášeného roku 1978. Přírodní park zaujímá hluboké zalesněné údolí Kralovického potoka západně od Kozojed mezi Dolním Hradištěm a Borkem. Při soutoku Kralovického a Lednického potoka se nachází přírodní památka Čertova hráz (okrouhlík budovaný fylitovými horninami, rozloha 1,58 ha).

Do Dolního Hradiště je nejlepší se vypravit autem nebo na kole (cyklotrasa Baroko III). Do obce sice jezdí autobusy ČSAD, ale pouze ve všední dny. Turisté mohou využít zelenou turistickou trasu z Plas nebo Liblína. Občerstvit se je možné v hospodě na návsi.

Krásné video Dolního Hradiště a okolí najdete zde.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *