Bílé stráně u Litoměřic

Výhled z Bílých strání, 6.5.2018

Bílé stráně se nachází na severním okraji Litoměřic. Lokalita, kde historie ochrany sahá až do roku 1954, kdy byla vyhlášena národní přírodní památkou (3,24 ha), je významná výskytem teplo a suchomilných druhů rostlin a živočichů. Území leží v CHKO České středohoří.

NPP se nachází na svahu kopce Bílá stráň, nad Pokratickým potokem. Její nadmořská výška se pohybuje mezi 277 až 230 metry. Bílé stráně jsou opravdu bílé – podloží je tvořeno tzv. zvonivou opukou (křídový vápenec), která se místy dostává na povrch. A tam, kde ne, alespoň doběla obarvuje půdu. Teplomilné travnaté porosty jsou doplněné keři hlohu, trnky, dubu, ale i borovicemi a břízami. V nižších partiích pak najdete jasanoolšový luh s jasanem, svídou krvavou, javorem babykou a dalšími dřevinami.

Až do poloviny 50. let 20. století byla lokalita obhospodařována. Sloužila jako sad a také pastvina pro ovce a kozy.

Vstavač nachový, NPP Bílé stráně 6.5.2018

Bílé stráně jsou rájem pro botaniky. Najdete tady například několik druhů orchidejí. Nejčastěji je zmiňován střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Ten tu ale není nijak běžný. Nás jako první přivítal poměrně hojný bradáček vejčitý (Listera ovata), poté vstavač nachový (Orchis purpurea) a všimli jsme si i kriticky ohroženého tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera). Roste tu koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), sasanka lesní (Anemone sylvestris), třemdava bílá (Dictamnus albus), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis) nebo plamének přímý (Clematis recta). A spousta dalších – v roce 1989 bylo napočítáno 475 druhů vyšších rostlin.

I zoologové si přijdou na své. Běžná je ještěrka obecná, vzácnější pak veverka obecná nebo plch velký. Nám se předvedl i ťuhýk obecný. Pozorovat můžeme i zástupce bezobratlých, např. modrásky, okáče nebo přástevníka kostivalového. Ten je i předmětem ochrany EVL Bílé stráně, která byla vyhlášena na celkem 63 hektarech čtyř různých ploch v okolí Litoměřic a která se překrývá s NPP.

Z horních partií je i pěkný výhled na další středohořská lákadla – město Litoměřice, hrad Házmburk, kopec Radobýl a další.

Podél Pokratického potoka vede červená TZ z litoměřického horního nádraží.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *